Bazsányi Sándor - Wesselényi-Garay Andor: Kettős vakolás. Terek - szövegterek (Pozsony, 2013)

'Щ'Н- / иЩЩШШ ¥ #£ Щ У Bazsányi Sándor (1969): iroda­lomkritikus. A PPKE ВТК Esz­tétika Tanszékén tanít. Legutób­bi kötete a Kalligramnál: „Fehé­ret, feketét, tarkát..." Változatok az iróniára (2009). V'-\ £• , '-V. Wesselényi-Garay Andor (1969): építészmérnök, építészetteore­­, tikus. A Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kará­nak Alkalmazott Művészeti in­tézetében tanít.', . 4.-; a J • ,л-;:-.-- 4 ' ■ .. .. '-'A " ■' ! -Уч •, i•*•« ., ,’'.w W W.-K A i. L I C R A M..CO rn ' ••• *W-;V-V. -.‘.a Ä‘-v.• ;v.r-л»»;& у■&*> ’’ •­­- - 1 ' 1- ' ^ M V ' * V A V. . 4 • * u - ■

Next