Bengi László et al. (szerk.): Visszhangot ver az időben. Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára (Pozsony, 2013)

SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY VÁLOGATOTT MUNKÁI MEGÍELENT: Szó,kép,zene(2007) Kemény Zsigmond (2007) Megértés, fordítás, kánon (2008) Kosztolányi Dezső (2010) Az újraolvasás kényszere (2011) A mű átváltozásai (2013) WWW.KALt.IGRAM.COm

Next