Benyovszky Krisztián: Fosztogatás. Móricz-elemzések (Pozsony, 2010)

Benyovszky Krisztián (1975): iroda­lomtörténész, kritikus, a nyitrai Kons­tantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének ok­tatója, a Partitúra irodalomtudomá­nyi folyóirat főszerkesztője. Érsekúj­váron él. Önálló kötetei: Rácsmust­ra (Kalligram, 2001); A jelek szerint (Kalligram, 2003); Bevezetés a krimi olvasásába (Lilium Aurum, 2007); Kriptománia (Kalligram, 2008); 5zö­­vegek szeszélye (Nap, 2010). WWW.KALLIGRAM.com

Next