Benyovszky Krisztián: Kriptománia. Titok és elbeszélés (Pozsony, 2008)

Benyovszky Krisztián (1975): iroda­lomtörténész, kritikus, a nyitrai Kons­tantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének ok­tatója, a ArrfMm irodalomtudomá­nyi folyóirat főszerkesztője. Érsekúj­váron ét. Önálló kötetei: Afcsmusf­­ra (Kalligram, 2001); /I j'eM szpr/nf (Katligram, 2003); &vpzpfés a Mm o/vasásáóc (Lilium Aurum, 2007). WWW.KALLtGRAM.com

Next