Berszán István: Gyakorláskutatás. Írások és mozgásterek (Pozsony, 2013)

Berszán István (1966): író, irodalom- és gyakorláskutató, a kolozsvári Babes-Bo- lyai Tudományegyetem Magyar Iroda­lomtudományi Intézetének intézetigaz­gató egyetemi docense. 2000 óta tart nyaranként Terepkönyv-táborokat. Önálló tudományos kötetei: Kivezetés az irodalomelméletből (Mentor, Marosvásárhely, 2002) Irodalomelmélet - olvasásgyakorlat (Presa Universitara Clujeana, Kolozsvár, 2006) Terepkönyv. Az írás és az olvasás rítusai - irodalmi tartamgyakorlatok (Koinónia, Kolozsvár, 2007) Meséskönyvei: A válogatott útibatyu (Koinónia, Kolozsvár, 2002) Bundfüles Suba nagy (Koinónia, Kolozsvár, 2008) Angyalok meséi (Koinónia, Kolozsvár, 2011) WWW.KALLIGRAM.COrn

Next

/
Oldalképek
Tartalom