Bezeczky Gábor et al. (szerk.): Krúdy Gyula: Publicisztikai írások 2. - Krúdy Gyula összegyűjtött művei 11. (Pozsony, 2008)

Krúdy Gyula összes művei még soha nem jelenlek meg nyomtatásban. Az író halála után két életműsorozat in • dúlt, ám egyik sem vált teljessé. Az első 1957 és 1975 között bármiféle időrendi vagy műfaji koncepciót mellőzve, majdhogynem rögtön ­­zésszerűen adta közre Krúdy mun­káit. A második 1976-ban indult a Szépirodalmi Kiadó gondozásában. Krúdy Gyula művei címmel 20 kö­tet látott napvilágot, ám a sorozat 1989-ben végleg félbeszakadt. Kiadónk arra vállalkozik, hogy az elkövetkező több mint egy évtized során mintegy ötven kötetben meg­jelenteti Krúdy Gyula Összegyűjtött műveit. Reményeink szerint évente három-négy kötettel lepjük meg az olvasókat. A fent említett két csonka sorozatban megjelent írások mellett közel háromezer (!), eddig jobbára csak a kutatók által ismert Krúdy­­szöveget adunk közre. A műveket műfajok szerint és időrendben kö­zöljük. Az egyes műfajcsoportok: regények és nagyobb elbeszélések, ifjúsági regények, elbeszélések, drá­mai művek, publicisztikai művek, levelezések. Hisszük, hogy ezzel az eddigi legteljesebb Krúdy-sorozattal azok­nak az ínyenc olvasóknak is újat tudunk nyújtani, akik már régóta otthonosan mozognak e klassziku­sunk csodálatos világában.

Next