Bezeczky Gábor et al. (szerk.): Krúdy Gyula: Regények és nagyobb elbeszélések 1. - Krúdy Gyula összegyűjtött művei 1. (Pozsony, 2005)

Krúdy Gyula összes művei még soha nem jelentek meg nyomtatásban. Az író halála után két életműsorozat indult, ám egyik sem vált teljessé. Az első 1957 és 1975 között bármiféle időrendi vagy műfaji koncepciót mellőzve, majdhogy­nem rögtönzésszerűen adta közre Krú­dy munkáit. A második 1976-ban indult a Szépirodalmi Kiadó gondozásában. Krúdy Gyula művei címmel 20 kötet lá­tott napvilágot, ám a sorozat 1989-ben végleg félbeszakadt. Kiadónk arra vállalkozik, hogy az elkövetkező több mint egy évtized so­rán mintegy ötven kötetben megjelen­teti Krúdy Gyula Összegyűjtött műve­it. Reményeink szerint évente három­négy kötettel lepjük meg az olvasókat. A fent említett két csonka sorozatban megjelent írások mellett közel három­ezer (!), eddig jobbára csak a kutatók által ismert Krúdy-szöveget adunk köz­re. A műveket műfajok szerint és idő­rendben közöljük. Az egyes műfajcso­portok: regények és nagyobb elbeszé­lések, ifjúsági regények, elbeszélések, drámai művek, publicisztikai művek, levelezések. Hisszük, hogy ezzel az eddigi leg­teljesebb Krúdy-sorozattal azoknak az ínyenc olvasóknak is újat tudunk nyúj­tani, akik már régóta otthonosan mo­zognak e klasszikusunk csodálatos vi­lágában. „Krúdy Gyulát megbabonázta a föld és a múlt. Minden novellája és regénye idilli természetű." Kosztolányi Dezső

Next