Bihari Péter: Németország és a németek. 500 év Luthertől Merkelig (Budapest, 2017)

Bihari Péter (1957) ph. d., a budapes­ti Fazekas Mihály Gimnázium veze­tő tanára, számos könyv, tanulmány, cikk és tankönyv szerzője. Fő kutatá­si területe Közép-Európa 20. századi története, valamint az I. világhábo­rú. A Kalligram Kiadónál megjelent legutóbbi kötete: 1914. A nagy hábo­rú száz éve (2014 és 2015). WWW.KALLIGRAM.com

Next