Borsodi L. László: Maszk és szerepjáték. Baka István költészetei (Budapest, 2017)

Borsodi L. László 1976-ban született Csíkszeredában. Költő, irodalomtör­ténész, kritikus, tanár. A könyv a szerző több mint tízéves kutatói­értelmezői munkájának összegzése, amely halála előtt a költő által a Táj­kép fohásszal (Jelenkor Kiadó, Pécs, 1996) című gyűjteményes kötetében újrarendezett poétika legalapvetőbb sajátosságainak, a metaforikus vers­beszéd, a szerepjáték és a cikluskép­zés összefüggéseinek szintézis jellegű interpretációja. Az elmúlt másfél év­tizedben számos tanulmányt közölt a témában, amelyek - akárcsak versei, kritikái - a magyar nyelvterületen megjelenő irodalmi-kulturális folyó­iratokban láttak napvilágot. Fonto­sabb verseskötetei: Félemelet (2007), Feljegyzések a földről (2012), Parton (2013), Utolér, szembejön (2016). WWW.KALLIGRAM.com

Next

/
Oldalképek
Tartalom