Csehy Zoltán: Nincs hova visszamennem. Versek, pletykák, futamok (Pozsony, 2013)

\ kötet versei jórészt idegen közeg­ben, Németországban, Stuttgartban íródtak. Ám épp a földrajzi idegen­­ség távlatából látszik csak meg iga­zán az otthon idegensége, illetve vá­lik megélhető valósággá az idegen­­ség otthonossága. A nyelv biztonsá­ga sem elég fogódzó: minden a köz­lés minimumára szorítkozik, a közös köznapira, a legelemibb érzelmekre. A kötet világában továbbra is ott van a Csehynél megszokott művésze­tek közti átjárás (kivált a zenei ihle­­tettség), a hagyományhoz és annak destrukciójához való ironikus-szati­rikus viszony, illetve a személyes lét intimitásának és a közéleti szerepel­várások terrorjának szinte elviselhe­­tetlenségig fokozódó, alig leplezett feszültsége. S ; I WWW.KALLIGRAM.com

Next

/
Oldalképek
Tartalom