Dalos György: Tíz esztendő. Európai naplójegyzetek (Pozsony, 2016)

„Valóban: mit tesz velünk a poli­tika? Nemcsak olyasmire kény­szerít, amihez eredetileg sem közünk, sem kedvünk, hanem olykor még akartatja is velünk utólag, amire előzőleg rákény­­szerített.” DALOS GYÖRGY korábban már megjelent esszéinek válogatása pontos látlelete annak a 10 év­nek, ahogy a Berlinben élő szer­ző egyszerre távolról, ugyanak­kor élesen és pontosan érzéke­li és láttatja a társadalmi, poli­tikai történéseket. írásai hol de­rűsen, hol keserű humorral, oly­kor szarkasztikusán reflektál­nak a térség eseményeire. De éppen ez a nagyobb távlat teszi lehetővé, hogy az aktualitáson túl ráláthassunk tegnapi és mai önmagunkra. WWW.KALLIGRAM.com

Next

/
Oldalképek
Tartalom