Genette, Gérard: Metalepszis. Az alakzattól a fikcióig - Anthropos (Pozsony, 2006)

A klasszikus retorika a kö­vetkezmény előzménnyel, illetve az előzmény követ­kezménnyel való megjelö­lését nevezi metalepszisnek. A szerző metalepszise a szer­zőt olyan képességekkel ruházza fel, melyekkel te­remtményei univerzumá­ba léphet (mint például, amikor Vergilius az Ae­neis negyedik könyvében megöli Didót). A modern narratológia gyakran fog­lalkozik ezzel az eszközzel, hogy megvizsgálja azokat a módszereket, melyek­kel a narrátor/szerző be­széde meghaladhatja saját korlátáit. Ugyanakkor nem egyedül az irodalmi fikció uralja ezt a transzgresszív gyakorlatot. Genette műve kísérletet tesz arra, hogy be­mutassa nem szükségszerű,

Next