Goethe, Johann Wolfgang: Faust (Budapest, 2015)

A Faust megalkotása végigkíséri Goethe egész életét. Gyerekkorá­ban bűvölte el a történet, fiatal zse­niként vetette papírra az első jelene­teket, meglett férfiként terjesztet­te ki a középkori tudós- és ördög­drámát a teljes európai univerzum­ra, és aggastyánkorában szembesí­tette mindezt az ipari forradalom során körvonalazódó tömegtársa­dalommal. Ily módon a világiroda­lom egyik legnagyobb és legrendha­gyóbb remekműve jött létre: benne van Goethe kora és személyisége, de önmaga kételyeire és vívódásaira is ráismerhet benne az olvasó. WWW.KALLIGRAM.com

Next