Hellenbart Gyula: Mozgalmas éveim. Szabálytalan önéletrajz (Pozsony, 2013)

Szabálytalan önéletrajz - olvasha­tó Hellenbart Gyula könyvének al­címében. Ennek ellenére az olva­só aránylag kevés vallomásjellegű szöveggel találkozhat a kötetben, inkább a főszereplő körül zajló, őt kíméletlenül ide-oda taszigáló tör­ténelem játssza benne a főszerepet. Noha az elmúlt hat-hét évtizednyi drámasorozatról sok oldalnyi szö­veg született, az egyén elbeszélt történelme mindig tartogat meg­lepetéseket, akár személyes törté­netére gondolunk, akár a nagy ese­mények sajátos nézőpontból való láttatására. S ez az egyik legfőbb ereje a kötetnek: a szerző meglá­tásai, háttérinformációi, az esemé­nyeknek az emigráns helyzetéből való szemlélése folyamatosan pro­vokálja az elfogultságainkat. WWW.KALLIGRAM.com

Next