Holan, Vladimír: Falak. Válogatott versek 1925-1980 (Pozsony, 2006)

Joggal feltételezhetnénk, hogy ha vala­ki a huszadik században élte le életét, s ráadásul hetvenöt év adatott neki, akkor fordulatos, érdekes utat tett meg. Vladimír Holan (1905-1980) pályafu­tása azonban cáfolja ezt a vélekedést ­­némi túlzással azt mondhatjuk, hogy nem történt vele semmi. Tanulmányai befejezése után hivatalnokként dolgo­zott, de ez a munka a legkevésbé sem elégítette ki, s már 1933-ban, huszon­nyolc évesen nyugdíjba vonult. Részt vállalt két irodalmi lap szerkesztésében, ellátogatott Itáliába és Franciaország­ba, s amikor 1948-ban Csehszlovákiá­ban is diadalmaskodott a kommunista diktatúra, eltűnt a kíváncsi tekintetek elől, nagyvárosi remeteként élt tovább Prága Kampa nevű negyedében. Ha­zája 1968. évi megszállását követően jószerivel ki se lépett a lakásból, lánya 1977-ben bekövetkezett halála után pedig a tollat is letette, szótlanul várta a végső elnémulást. Aki tudni szeretné, ki volt, mit gondolt, mit érzett, csak a műveiből kaphat választ a fölmerülő kérdésekre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom