Király V. István: Kérdő jelezés (Pozsony, 2004)

Király V. István 1952. szeptember 5-én született Nagyváradon. A kolozsvári Ba­­bes-Bolyai Tudományegyetem Szisztema­tikus Filozófiai Tanszékének docense. 1975 óta publikál filozófiatörténeti, filo­zófiai módszertani, illetve más tematikus elemző írásokat különböző erdélyi, ma­gyarországi és nemzetközi folyóiratokban. EDDIG MEGJELENT KÖTETEI: Fond secret, Fond „S" special. Contribufii la istoria fondurilor secrete de bibliotecá din Románia. (In colaborare cu Doru Radosav §i Ionut Costea. Cluj, 1995) Határ - Hallgatás - Titok (Kolozsvár, 1996) Filozófia és Itt-Lét (Kolozsvár, 1999) Fenomenologia existen(ialá a secretului. Incercare de filosofie aplicatá (Pite§ti, 2001) Moartea fi experienfa muririi. In(tro)specfie metafizicá fi filosofico-aplicativá (prin nouá ochiri) (Cluj, 2002) A halál és a meghalás tapasztalata (Budapest, 2002 [Szerkesztőségileg javított kiadás: 2003])

Next