Komoróczy Géza: „Nekem itt zsidónak kell lenni”. Források és dokumentumok (965-2002). A zsidók története Magyarországon I-II. kötetéhez - Szöveggyűjtemény - Hungaria Judaica 28. (Pozsony, 2013)

Komoróczy Géza (1937) orientalista (assziriológia, hebraisztika) és törté­nész, 1962 óta tanít az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, alapítója volt az MTA Judaisztikai Kutatócsoport­nak (1987) és az ELTE Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszéknek (1989); professor emeritus. Fontosabb köny­vei: “Fénylő ölednek édes örömében...” A sumer irodalom kistükre (1970, má­sodikkiadás: 1983); Sumer és magyar? (1976), A sumer irodalmi hagyomány (1979); Bezárkózás a nemzeti hagyo­mányba (1992, második kiadás: 1995); A zsidó Budapest. Emlékek, szertartá­sok, történelem, I—II. (társszerzőkkel) (1995, második kiadás: 1995); Kiáltó szó a pusztában: A holt-tengeri teker­csek (1998); Holocaust: A pernye bele­ég a bőrünkbe (2000); Héber mítoszok és mondák (A Bibliából) (2000); Hé­ber kútforrások Magyarország és a ma­gyarországi zsidóság történetéhez a kez­detektől 1686-ig (társszerzővel) (2003); s legutóbb a Kalligramnál: Meddig él egy nemzet. A nemzet történeti látószö­ge (2011); A zsidók története Magyaror­szágon, I—II. (2012). WWW.KALLIGRAM.com

Next

/
Oldalképek
Tartalom