Kusy, Miroslav: A magyarkérdés Szlovákiában. Cikkek, tanulmányok (Pozsony, 2002)

Miroslav Kusý (1931, Pozsony) po­litológus a prágai Károly Egyetem filozófia szakán szerzett diplomát, majd a pozsonyi Comenius Egyete­men tanított. Reformkommunista­ként aktívan támogatta az 1968-as Prágai Tavasz törekvéseit, ezek meg­hiúsulása után munkahelyéről elbo­csátották, dokumentátorként, a Char­ta 77 aláírását követően segédmun­kásként dolgozott. A rendszer buká­sáig csak szamizdatokban és kül­földön publikálhatott. Politikai és publicisztikai tevékenysége miatt többször ült börtönben. 1989 no­vemberében a Nyilvánosság az Erő­szak Ellen (VPN) néven kibontako­zott mozgalom egyik alapítója, majd a szövetségi kormány minisztere, a pozsonyi egyetem rektora. A Magyar Köztársaság elnöke a szlovákiai magyar kisebbség, ill. a közép-európai népek és kisebbsé­gek megbékélése érdekében folyta­tott tevékenységéért 1996-ban a Ma­/ gyár Köztársasági Arany Erdemke­­reszttel, 2001-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend Középke­resztjével tüntette ki.

Next