Patocka, Jan: Mi a cseh? Esszék és tanulmányok - Visegrád Könyvek (Pozsony, 1996)

Jan Patocka 1907. június 1-jén született. A prágai Károly Egyetem Bölcsészettudo­mányi Karán szláv filológiát, romanisztikát és filozófiát tanult. Tanulmányait később Párizsban, Berlinben és Freiburgban (Hei­degger és Husserl tanítványaként) folytat­ta. A Cercle philosophique de Prague egyik alapítója. Első tanulmányait 1928-ban a Ceská mysl című folyóiratban közli. Habili­­tációs munkája A természetes világ mint fi­lozófiai probléma címmel 1936-ban jelenik meg. A második világháború után a prágai Károly Egyetemen antik filozófiatörténetet ad elő, ám 1949-ben a kommunista hata­lomátvétel után, eltávolítják az egyetemről, megfosztják publikálási lehetőségeitől. 1964-ben adja ki az Arisztotelészről szóló könyvét. 1965-ben a cseh Filozófiai Szemlé­ben publikálja a Bevezetés Husserlfenome­nológiájába című terjedelmes tanulmányát. 1968-ban címzetes egyetemi tanár lesz; a fenomenológiáról és a történetfilozófiáról tartott előadásai hatalmas érdeklődést és visszhangot váltanak ki. 1972-ben - a nor­­malizáció keretében - ismét eltávolítják az egyetemről, ám tanári munkáját a cseh de­mokratikus ellenzék képviselőinek tartott magánelőadásain és magánszemináriumain tovább folytatja. Ezek az előadások képe­zik a Két tanulmány Masarykról, illetve az Eretnek esszék a történelem filozófiájáról cí­mű szamizdatban megjelent két kötetének tárgyát. Tüdományos munkássága mellett Patoé­­ka aktívan bekapcsolódik a formálódó cseh demokratikus ellenzék munkájába: az 1977. január 1-jén fellépő Charta 77 egyik alapítója és szóvivője. Ettől kezdve állandó rendőri zaklatásoknak és kihallgatásoknak van kitéve. Egy több mint tizenkét órán át tartó rendőrségi vallatást követően 1977. március 13-án hunyt el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom