Rugási Gyula: Mózes és a könyv (Budapest, 2020)

Rugási Gyula 1954-ben született Kaposváron. Szakképzettsége: klasszika-filológia, filozófia, teo­lógia. Az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem tanára és a Szent Pál Akadémia tanszékvezetője. Oktatási-kutatási területei: an­tik filozófiatörténet, patrisztika (ókeresztény teológia és iroda­lomtörténet), hebraisztika, kö­zépkori zsidó filozófia. Számos kötet szerzője, szerkesztője. legutóbbi kötetei: A historizmus fantomja (Jószöveg Műhely, 2012) Messianizmus és történetfilozófia (Gond-Cura Alapítvány, 2012) Léten túli etika (Gond-Cura Ala­pítvány, 2015) kaltigram.libricsoport.hu

Next