Sándor István (szerk.): Mi a magyar most? (Pozsony, 2011)

Mi történik velünk? Az országgal? Európával? Mi vár ránk? Minden korszakban feltettek ha­sonló kérdéseket. Háromnegyed év­százada folyamatosan keresik a hi­teles feleleteket a szellem jobbjai. Mi a magyar?, Mi a magyar most? címmel gyűjtötték a múltban köte­tekbe válaszaikat. Őket követően szerzőink olyan történelmi helyzetben keresik a vá­laszokat, amikor egyértelműnek tű­nik, hogy az Európai Unióhoz nem­régiben csatlakozó államok nem tudták behozni évszázados törté­neim i-gaz dasági-államszerkezeti hátrányukat. Amikor a kelet-közép­­európai országok nem tudnak meg­birkózni múltjuk traumatikus feje­zeteiül és a közgondolkozást köl­csönös téveszmék, revansvágyak, mitikus képződmények terhelik. Amikor házunk táján a nyugati­as demokráciához való felzárkózás helyett ósdi-keleties irányba csú­szunk vissza. Szeretnénk, ha az Olvasó mérle­gelné a válaszokat az újabb helyzet újabb kérdéseire.

Next

/
Oldalképek
Tartalom