Szilágyi Miklós: Személyes emlékezet, élettörténet, szépirodalom. Néprajzi tanulmányok (Budapest, 2018)

Szilágyi Miklós 1939-ben szü­letett Tiszafüreden. Etnográ­fus, a néprajztudomány dokto­ra, az MTA Néprajzi Kutatóinté­zetének nyugalmazott tudomá­nyos tanácsadója. Néhány fon­tos műve: A tiszai halászat: Az eszközök és fogási módok törté­neti változásai, Budapest, Aka­démiai, 1995; Mezővárosi társa­dalom - paraszti műveltség: Tör­téneti-néprajzi adatok és elem­zési kísérletek, Debrecen, KLTE, 1995; A személyes paraszti tudás érvényessége: Kisújszállás társa­dalma és gazdálkodása egy száz évet élt parasztgazda emléke­zetében, Budapest, Akadémiai, 2006; Családtörténet két hang­ra, Budapest, MTA ВТК Nép­rajztudományi Intézet, 2014 http://kalligram.libricsoport.hu/

Next

/
Oldalképek
Tartalom