Tóth Árpád: Polgári stratégiák. Életutak, családi sorsok és társadalmi viszonyok Pozsonyban 1780 és 1848 között - Pozsony város történetei (Pozsony, 2009)

POZSONY VÁROS TÖRTÉNETEI Pozsony történetei egy multikultu­rális, jellegzetesen közép-európai város múltjáról mesélnek, németek, magyarok, szlovákok, zsidók és más nemzetiségű pozsonyiak közös tör­ténelméről. Sorozatunk kötetei szlo­vákiai és magyarországi kutatók együttműködésében e város társa­dalom-, gazdaság-, politika- és kul­túrtörténetének eddig kevéssé is­mert területeit tárják fel új szem­pontok és források alapján.

Next