Ambrus Lajos: Az én szőlőhegyem (Budapest, 2005)

„Én voltam a régi fényképész, aki Karakóban járt a nehéz, több em­beres állványokkal Napóleon és az inszurgensek nyomában szőlőhe­gyeket fotózva, aki pompás kerte­ket dokumentált Nagymedeséren és Versailles-ban és Felső-Kocs­­kóczon, de legszívesebben mégis a Somlót és a Kissomlyót járta. Nem famatuzsálemeket, egzotikus táj alakzatokat és szürreális térfor­mákat fotózott, inkább hatalmas diófákat, kőasztalokkal a fehérre meszelt pincék előtt, ahogy a hosz­­szú szőlősorok magabiztosan kúsz­nak a hegytetők felé. (Már ahol felhagytak a kőbányászattal.) Mint a mesében, mint az írók álmában, mint a jámbor kortársi óhajokban: hej, csak nekem lenne ilyen pin­cém, akkor minden fontos dolgot tudnék az életről!” - vallja az író új könyvében. Utazása remények­kel teli látomás, és megidézése an­nak a külső és belső tájnak, ahol az ember önmagához visszatalál­hat. Könyvében költői szövegek találkoznak és keverednek fikció­val és dokumentumokkal - a mű ettől nyeri különleges tágasságát. Ambrus Lajos (1950) József Atti­­la-díjas író. Főbb művei: Eldorado (regény, 1988), Szókalauz (esszék, 1996), Szombathelyi képek (1997), Lu­gas (esszék, 2003), A magyar bor útja (2004), Édes szőlő, tüzes bor (2005).

Next