Fábri Anna - Borbíró Fanni - Szarka Eszter: A nő és hivatása. Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből 1777-1865 (Budapest, 1999)

Next