Kriterion Könyvkiadó

Könyvek

Balogh Artúr: Jogállam és kisebbség

Bukarest, 1997

Balogh Dezső - Gállfy Mózes - J. Nagy Mária: A mai magyar nyelv kézikönyve

Bukarest, 1971

Balogh Edgár (szerk.): Romániai magyar irodalmi lexikon 1. A-F

Bukarest, 1981

Balogh Edgár (szerk.): Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 2. G-Ke

Bukarest, 1991

Balogh Ferenc: Debreczeni László. Az építő és iparművész

Bukarest, 1983

Balogh József: Százlábú kaland. Verses meseregény

Bukarest, 1988

Banner Zoltán: Ólomharang. Versek

Bukarest, 1982

Bárányi Ferenc: Égbenyúló kockakövek

Kolozsvár, 2002

Baranyi Pál et al.: Az egészséges táplálkozás szakácskönyve

Kolozsvár, 2006

Bartalis János: Az, aki én voltam. Önéletrajzi visszaemlékezés 1.

Bukarest, 1972

Bartalis János: Ujjaimból liliomok nőnek. Válogatott versek

Kolozsvár, 2004

Bartalis János: Veresbegymadár. Versek

Bukarest, 1973

Bartók Katalin: Nyárády Erazmus Gyula emlékezete

Kolozsvár, 2016

Baubek, Ageamin - Baubek, Deniz-Kamer: Ghid de conversaţie român-turc

Bukarest, 1999

Baumgartner Bernadette: Kisebbség a kisebbségben. A Szatmár megyei németek a két világháború között, 1918-1940

Kolozsvár, 2012

Bay Zoltán: A Holdvisszhangtól az új méterig

Bukarest, 1985

Becker, Jurek: A hazudós Jakob. Regény

Fordító: Kászonyi Ágota
Bukarest, 1981

Beke György: „Itt egymásra találnak az emberek”. Barangolások Bihar megyében

Bukarest, 1984

Beke György: Bővízű patakok mentén

Bukarest, 1972

Beke György: Istók Péter három napja. Regény

Bukarest, 1977

Beke György: Kagylók tengerzúgással

Bukarest, 1971

Beke György: Nyomjelző rokonság. Barangolások nagyapámmal Fehér megyében

Bukarest, 1978

Beke György: Szilágysági hepehupa. Riportkönyv

Bukarest, 1975

Beke György: Tolmács nélkül. Interjú 56 íróval a magyar-román irodalmi kapcsolatokról

Bukarest, 1972

Beke György - Cseke Péter - Marosi Barna: Emberarcok

Bukarest, 1976

Beke György et al.: Csőposta

Bukarest, 1974

Béldi Miklós: Európa vízimadarai. Az európai tengerek, tengerpartok és belső vizek madarai

Bukarest, 1999

Benedek Elek: Arany mesekönyv. A világ legszebb meséiből

Kolozsvár, 2017

Benedek Elek: Ezüst mesekönyv. A világ legszebb meséi

Kolozsvár, 2010

Benedek Elek: Kék mesekönyv. A világ legszebb meséi

Kolozsvár, 1990

Benedek Elek: Piros mesekönyv. A világ legszebb meséi

Kolozsvár, 2014

Benedek Zoltán: A szilágyságtól Új-Guineáig. Bíró Lajos természettudós életútja 1856-1931

Bukarest, 1979

Benkő András (szerk.): Zenetudományi írások 1986

Bukarest, 1986

Benkő Elek: Székelykeresztúri kályhacsempék 15-17. század

Bukarest, 1984

Benkő Samu (szerk.): II. Rákóczi Ferenc: Fejezetek a Vallomásokból

Fordító: Domján Elek
Bukarest, 1976

Benő Attila: Csontkalitka

Bukarest, 1995

Berczeller Imre: Radnóti Miklós. Ímhol az ember

Kolozsvár, 2014

Berzenczey László: Szentpétervártól Bombayig

Fordító: Marczell Péter
Kolozsvár, 2006

Bibó István: A kelet-európai kisállamok nyomorúsága

Bukarest, 1997

Bibó István: Zsidókérdés Magyarországon 1944 után

Kolozsvár, 2005

Binder Pál (szerk.): Utazások a Török Birodalomban

Bukarest, 1983

Bíró Béla: A tragikum tragédiája

Bukarest, 1984

Biró József: Erdély beszélő kövei

Kolozsvár, 2008

Bíró Sándor: Mátyás király

Bukarest, 2009

Bobrowski, Johannes: A vízimalom balladája. Avagy harmincnégy mondat nagyapámról

Fordító: Sárközy Elga
Bukarest, 1983

Bodó Barna: Feleúton - útfélen. Följegyzések, beszélgetések

Bukarest, 1982

Bodor András (szerk.): Aiszóposz meséi

Fordító: Bodor András
Bukarest, 1970

Bodor Pál: Szélmalomjáték. Tallózás régi és újabb feljegyzések között

Bukarest, 1983

Boér Géza: Létlelet. Versek

Bukarest, 1989

Bogdán László: A bőrönd elföldelése. Elbeszélések

Bukarest, 1986

KBART