Kriterion Könyvkiadó

Könyvek

Balázs Ferenc: Bejárom a kerek világot 1923-1928

Bukarest, 1975

Balázs Ferenc: Mesék. Mesék, amiket neked írtam

Bukarest, 1973

Balázs Ferenc et al.: Versek, elbeszélések, tanulmányok tizenegy fiatal erdélyi írótól erdélyi művészek rajzaival : erdélyi fiatal írók antológiája

Kolozsvár, 2003

Balázs Imre József: Hervay Gizella

Kolozsvár, 2003

Balázs Imre József - Korpa Tamás (szerk.): Memóriapróba. Lászlóffy Csaba-emlékkönyv

Kolozsvár, 2018

Balázs K. Attila: Vizuáliák

Bukarest, 2009

Balázs Lajos: Az én első tisztességes napom

Bukarest, 1994

Balázs Mihály - Káldos János (szerk.): Enyedi György válogatott művei

Fordító: Szalai Judit - Latzkovits Miklós
Bukarest, 1997

Balázs Sándor: A predesztináció

Bukarest, 1978

Balázs Sándor: Az én bölcselete(m)

Bukarest, 2011

Balázs Sándor: Bölcselet az Erdélyi Múzeum Egyesületben

Bukarest, 2007

Balázs Sándor: Dugó a vízen

Kolozsvár, 2012

Balázs Sándor: Elmélkedés a célszerűségről

Bukarest, 1972

Balázs Sándor: Hungaropesszimizmus. Esszébe hajlóan tudományos értekezésnek tűnő, forrásokra építkező társadalomfilozófiai spekuláció, szubjektív vélemény egy társadalom-lélektani jelenségről

Kolozsvár, 2013

Balázs Sándor: Identitástudatunk zavarai

Bukarest, 1995

Balázs Sándor: Jakabffy Elemér és a Magyar Kisebbség

Kolozsvár, 2012

Balázs Sándor: Kiáltó szó. Volt egyszer egy szamizdat

Kolozsvár, 2005

Balázs Sándor: Meddő próbálkozások

Kolozsvár, 2002

Balázs Sándor: Román képviselet a dualista Magyarország parlamentjében 1.

Kolozsvár, 2010

Balázs Sándor: Román képviselet a dualista Magyarország parlamentjében 2.

Kolozsvár, 2010

Balázs Sándor: Román képviselet a dualista Magyarország parlamentjében 3.

Kolozsvár, 2010

Balázs Sándor: Tavaszy Sándor filozófiája

Bukarest, 1982

Balázs Tibor: Kék sirályok. Versek

Bukarest, 1987

Bălcescu, Nicolae: A románok Vitéz Mihály vajda idejében

Fordító: V. András János
Bukarest, 1974

Bálint József (szerk.) - Pataki József (szerk.): Kolozsvári emlékírók 1603-1720

Fordító: Tóth István et al.
Bukarest, 1990

Bálint Tibor: Mese egy őrült kakaduról. Novellák

Bukarest, 1982

Bálint Tibor: Nekem már fáj az utazás

Bukarest, 1973

Bálint Tibor: Nyargaló ihlet. Vallomások, karcolatok

Bukarest, 1988

Bálint Tibor: Zarándoklás a panaszfalhoz. Párhuzamos életutak. Regény

Kolozsvár, 2007

Bálint Tibor: Zokogó majom. Egy élhetetlen család kálváriája

Bukarest, 2001

Balla Károly: Elcserélt ünnep. Novellák, kisregények

Bukarest, 1985

Balla Zsófia: A páncél nyomai. Versek

Bukarest, 1991

Balla Zsófia: Apokrif ének. Versek

Bukarest, 1971

Balla Zsófia: Egy pohár fű. Versek

Bukarest, 1993

Balla Zsófia: Hóka fóka fióka. Versek gyermekeknek

Bukarest, 1985

Balla Zsófia: Kolozsvári táncok

Bukarest, 1983

Balla Zsófia: Második személy. Versek

Bukarest, 1980

Balla Zsófia: Vízláng. Versek

Bukarest, 1975

Balogh Artúr: Jogállam és kisebbség

Bukarest, 1997

Balogh Dezső - Gállfy Mózes - J. Nagy Mária: A mai magyar nyelv kézikönyve

Bukarest, 1971

Balogh Edgár: Acéltükör mélye. Félszáz igaz történet

Bukarest, 1982

Balogh Edgár: Intelmek

Bukarest, 1972

Balogh Edgár: Mesterek és kortársak. Tanulmányok, jegyzetek, emlékezések

Bukarest, 1974

Balogh Edgár: Vargyasi változások

Bukarest, 1979

Balogh Edgár (szerk.): Romániai magyar irodalmi lexikon 1. A-F

Bukarest, 1981

Balogh Edgár (szerk.): Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 2. G-Ke

Bukarest, 1991

Balogh Edgár et al.: Betekintés korunk építőművészetébe. Tanulmánygyűjtemény

Bukarest, 1975

Balogh Ferenc: Debreczeni László. Az építő és iparművész

Bukarest, 1983

Balogh József: Kármentő. Versek

Bukarest, 1981

Balogh József: Százlábú kaland. Verses meseregény

Bukarest, 1988

KBART