Kriterion Könyvkiadó

Könyvek

Haller János: Hármas história. 1. Világbíró Nagy Sándor néhány nevezetes dolgait illeti. 2. Jeles párbeszédekből áll. 3. A nagy Trója veszedelmének legigazabb históriája

Fordító: Haller János
Bukarest, 1978

Hamar Márton: Véget nem érő nappalok. Útikönyv

Bukarest, 1971

Hardy, Thomas: A weydoni asszonyvásár

Fordító: Bartos Tibor
Bukarest, 1983

Hauser, Arnold: Adolf Sommer megidézése

Fordító: Jagamas Ferenc Zsuzsanna
Bukarest, 1970

Havadi Nagy István: Párhuzamok. Rendhagyó párbeszéd Elias Canettivel

Kolozsvár, 2014

Hegedűs Sándor - Kiss András - Nemes István: Román-magyar jogi szótár

Bukarest, 1978

Hegedűs Sándor - Lőrinczi Ferenc: A sport világa

Bukarest, 1976

Herman Ottó: Az Adriától a Jeges-tengerig

Bukarest, 1982

Hermann Róbert - Urbán Aladár - Borsi-Kálmán Béla: A kompromisszumok embere. Tanulmányok Klapka György tábornok életéről, 1820-1892

Bukarest, 2000

Hervay Gizella: Az idő körei. Összegyűjtött versek

Kolozsvár, 2010

Hodjak, Franz: Határkövek

Fordító: Szenkovics Eniko
Kolozsvár, 2010

Hodjak, Franz: Legenda a kútról. Versek, elbeszélések és egy monodráma

Fordító: Király Zoltán - Szenkovits Enikő
Kolozsvár, 2004

Horváth Andor (szerk.): Emlékiratok. Saint-Simon herceg

Fordító: Réz Pál
Bukarest, 1979

Horváth Andor (szerk.): Renard Jules naplója

Fordító: Vígh Árpád
Bukarest, 1993

Horváth Andor (szerk.): Tanúskodni jöttem. Válogatás a két világháború közötti román emlékirat- és naplóirodalomból

Fordító: Horváth Andor
Kolozsvár, 2003

Horváth István: Az idő vízesése. Versek 1974-1976

Bukarest, 1977

Horváth István: Kipergett magvak. Novellák, emlékezések

Bukarest, 1981

Hunyady Sándor: Bakaruhában. Válogatott novellák

Bukarest, 1986

Hunyady Sándor: Nemesfém. A hajó királynője

Bukarest, 1989

Huszár Lajos - Pap Ferenc - Winkler Judit: Erdélyi éremművesség a 16-18. században

Bukarest, 1996

Illyés Gyula: Petőfi Sándor

Bukarest, 1972

Imreh István (szerk.): Látom az életem nem igen gyönyörű. A madéfalvi veszedelem tanúkihallgatási jegyzőkönyve

Bukarest, 1994

Imreh Lajos: Sáska sógor

Bukarest, 1985

Indig Ottó: Juhász Gyula Nagyváradon 1908-1911

Bukarest, 1978

Istrati, Panait: Pusztai bogáncsok. Három kisregény

Fordító: Domokos János
Bukarest, 1983

Ivasiuc, Alexandru: Áradat

Fordító: Csiki László
Bukarest, 1976

Iwaszkiewicz, Jaroslaw: Máter Johanna és már elbeszélések

Fordító: Murányi Beatrix et al.
Bukarest, 1977

Jakab Elek: Tanulmányok

Bukarest, 2001

Jakabffy Elemér: Kisebbségi sorskérdések

Kolozsvár, 2005

Jakabos Ödön: Indiai útinapló. Kőrösi Csoma Sándor nyomában

Bukarest, 1983

Jancsik Pál: Mit tanácsolsz, cinege? Versek gyerekeknek

Kolozsvár, 2005

Jancsik Pál: Vox humana. Versek

Kolozsvár, 2010

Jancsó Elemér: Irodalomtörténet és időszerűség. Irodalomtörténeti tanulmányok 1929-1970

Bukarest, 1972

Jancsó Elemér: Kortársaim. Tanulmányok, cikkek, portrék, bírálatok 1928-1971

Bukarest, 1976

Jánky Béla: Pillanatok színe. 201 haiku

Kolozsvári, 2005

Jékely Zoltán: Rigótemetés

Bukarest, 1998

Jelinek, Elfriede: Pianista

Bukarest, 1994

Jerome, K. Jerome: Három ember egy csónakban

Fordító: Zágoni Zoltán
Bukarest, 1977

Jevtusenko, Jevgenyij: Ahol a vadgyümölcs terem. Regény

Fordító: Soproni András
Bukarest, 1986

Jicklei, Otto Fritz: Nemzedékek. Erdélyi szász családi krónika

Fordító: Veres István
Bukarest, 1990

Jordáky Lajos: Az erdélyi némafilmgyártás története 1903-1930

Bukarest, 1980

Józsa Erika - Simonffy Katalin - Tomcsányi Mária: A mi magyar adásunk, 1969-1985

Kolozsvár, 2014

Jungel Zoltán: Hol tanul németül a német? Fiatal életem öt elrabolt esztendeje

Kolozsvár, 2005

Kacsir Mária: Ágak a családfán. Szűkülő-táguló színházi világunk

Kolozsvár, 2004

Kacsó Judit (szerk.): Volt egyszer egy háború. Kisregények, novellák, haditudósítások 1939-1945

Fordító: Dormándi László et al.
Bukarest, 1975

Kacsó Sándor: Száműzetéseim. Versek

Bukarest, 1978

Kacsó Sándor: Virág alatt, iszap fölött. Önéletrajzi visszaemlékezések

Bukarest, 1981

Kádár Magor: A média mint partner. Gyakorlati kézikönyv a médiával való kapcsolattartás módszereiről

Kolozsvár, 2007

Kádár Magor: Nonverbális kommunikáció. Csatornák, jelek, jelolvasás

Kolozsvár, 2011

Kakucs Lajos: Céhek, manufaktúrák és gyárak a Bánságban 1716 és 1918 között

Kolozsvár, 2016

KBART