Kriterion Könyvkiadó

Könyvek

Cseh Katalin: Szófogyatkozás

Bukarest, 1993

Csehi Gyula: A kritika jelentése és utóélete. Három szövegmagyarázat

Bukarest, 1977

Csehi Gyula: Felvilágosodástól felvilágosodásig. Írások három évszázadról, négy évtizedből 1930-1971

Bukarest, 1972

Cseke Gábor: A bozót

Bukarest, 1989

Cseke Gábor: Bármely rendelést vállalok

Bukarest, 1982

Cseke Gábor: Ellenállás. Versek

Bukarest, 1980

Cseke Gábor: Tornác. Homokzsákok

Bukarest, 1970

Cseke Péter: Látóhegyi töprengések

Bukarest, 1979

Cseke Péter: Metaforától az Élet felé. Kisebbségi értelmiség, kisebbségi nyilvánosság. Tanulmányok 1987-1997

Bukarest, 1997

Cseke Péter: Paradigmaváltó erdélyi törekvések

Bukarest, 2003

Cseke Péter: Vigyázó torony. Beszélgetések Debreczeni Lászlóval

Bukarest, 1995

Cseke Péter: Víznyugattól vízkeletig

Bukarest, 1976

Cseke Péter (szerk.): A tizenegyek. Egy antológia elő- és utóélete, 1923-2003

Kolozsvár, 2003

Cseke Péter (szerk.): Jancsó Béla levelezése 1. 1914-1930

Kolozsvár, 2015

Cseke Péter (szerk.): Jancsó Béla levelezése 2. 1931-1934

Kolozsvár, 2016

Cseke Péter (szerk.): Jancsó Béla levelezése 3. 1935-1940

Kolozsvár, 2019

Cseke Róbert: Keleti katasztrófa. Versek

Kolozsvár, 2009

Cserei Mihály: Erdély históriája

Kolozsvár, 2005

Cseres Tibor: Őseink kertje, Erdély. Regény

Kolozsvár, 2015

Csetri Elek: Bethen Gábor életútja

Bukarest, 1992

Csetri Elek: Erdély az ébredő Európában, 1825-1848

Kolozsvár, 2009

Csetri Elek: Európa és Erdély. Tanulmányok és források

Kolozsvár, 2006

Csetri Elek: Kőrösi Csoma Sándor

Bukarest, 1984

Csetri Elek: Kőrösi Csoma Sándor indulása

Bukarest, 1979

Csetri Elek - Jakó Zsigmond - Tonk Sándor (szerk.): Művelődéstörténeti tanulmányok

Bukarest, 1979

Csetriné Lingvay Klára: Pályaképek. Szendrey Júlia, Podmaniczky Júlia, Kaffka Margit

Kolozsvár, 2004

Csetriné Lingvay Klára (szerk.): Aranyos pillangó

Kolozsvár, 2002

Csetriné Lingvay Klára (szerk.): Aranyos pillangó. 3. kiadás

Kolozsvár, 2014

Csiki László: Az idegen város. Történetek

Bukarest, 1974

Csiki László: Szombat. A búvár hazamegy. Verskönyv haladóknak

Bukarest, 1977

Csiszár László: Utazások a szférákban. Versek

Bukarest, 1991

Csokonai Vitéz Mihály: A muzsikáló szépség

Bukarest, 2002

Csoóri Sándor: Tenger és diólevél

Bukarest, 1982

Csorba István: Egy életsors göröngyös útjai. Erdélyből Szibérián át Magyarországig

Kolozsvár, 2009

Csőgör Enikő: Tordatúr hiedelemvilága

Bukarest, 1998

Csörsz Rumen István (szerk.): Bándi Péter énekeskönyve 1837

Bukarest, 2000

Csörsz Rumen István (szerk.): Bocskor János énekeskönyve 1716-1739

Kolozsvár, 2003

Csörsz Rumen István (szerk.): Haja, haja virágom. Virágénekek

Kolozsvár, 2007

Csörsz Rumen István (szerk.): Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika. A 2006. évi budapesti és kolozsvári Tinódi-konferenciák előadásai

Kolozsvár, 2008

Csucsuja István: Sokarcú örökség. Tanulmányok, laudációk, gyászbeszédek

Kolozsvár, 2012

D. Harasztosi Éva (szerk.): Úti portrék tengeri tájjal. Szovjet elbeszélések

Bukarest, 1979

Daday Loránd: A lápon át. Novellák

Bukarest, 1970

Dán M. Éva: Tűzmadár

Bukarest, 2000

Darkó István: A következő pillanatban. Fantasztikus történetek

Bukarest, 1981

Darkó István: A következő pillanatban. Macskarádió

Kolozsvár, 2007

Dávid Antal: Háromszék nem alkuszik

Kolozsvár, 2018

Dávid Gyula: Tolnai Lajos Marosvásárhelyen (1868-1884)

Bukarest, 1974

Dávid Gyula - Mikó Imre: Petőfi Erdélyben

Bukarest, 1972

Dávid Gyula (szerk.): Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 3. Kh-M

Bukarest, 1994

Dávid Gyula (szerk.): Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 4. N-R

Kolozsvár, 2002

KBART