Nagy Levente: Pannóniai városok, mártírok, ereklyék. Négy szenvedéstörténet helyszínei nyomában - Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi (Pécs, 2012)

A Diocletianus-kori keresztényül­dözések során kivégzett pannóniai mártírok passiói nemcsak az óke­resztény szentkultusz és a késő an­tik hagiográfia, hanem a pannóni­ai provinciák egyháztörténetének is kiemelkedő forrásai. Nagy Levente Irenaeus, Synerotas, Quirinus és a Quattuor Sancti Coronati történetét feldolgozó monográfiájában a hagiográfiai, történeti förráskritikai, régészeti topográfiai és vallástörténeti kuta­tási módszerek komplex alkalma­zása révén fokozatosan tárulnak fel az olvasó előtt azok a 4. században aktuális kérdések, problémák, ame­lyek a passiók szerzőit és közönsé­gét leginkább foglalkoztatták.

Next

/
Oldalképek
Tartalom