Kronosz Kiadó

A Kronosz Kiadó 2012 tavaszán alakult. Fő profilja a társadalomtudományi szakkönyvek, azon belül is elsősorban a történelmi és a Pécs-baranyai helytörténeti kiadványok, de irodalomtörténeti, művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában. Önálló sorozatai: Sziluett - Korszerű történelmi életrajzok; Pécsi Mozaik; SziTu - Színháztudományi Kiskönyvtár.

Könyvek

Kupa László - Gyurok János (szerk.): Határmenti régiók és kisebbségek a 19-20. században. Konferencia-kötet

Pécs, 2004
Történelem - Magyar

Kupa László: Globalitás-lokalitás. Etnoregionális nézőpontok Közép-Európában

Pécs, 2005
Történelem - Magyar

Kupa László: Tájak, tájegységek, etnikai kisebbségek Közép-Európában. Konferencia-kötet

Pécs, 2007
Történelem - Magyar

Cserkuti András: A kosárlabda története. Pécs-Baranya 1930-1969

Pécs, 2010
Sporttörténet

Gelencsér Marianna: Ecset. Adél könyvecskéje

Pécs, 2011
Gyermekirodalom

Kupa László: Görbe háttal. Interetnikus konfliktusok Közép-Európában a múltban és a jelenben

Pécs, 2011
Történelem - Magyar

Gelencsér Marianna: Tündérbál. Adél könyvecskéje

Pécs, 2011
Gyermekirodalom

Romváry Ferenc: Zsolnay

Pécs, 2011
Művészettörténet

Bagi Dániel - Fedeles Tamás - Kiss Gergely: „Köztes-Európa” vonzásában. Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére

Pécs, 2012
Történelem - Magyar

Balassa Zsófia - P. Müller Péter - Rosner Krisztina: A magyar színháztudomány kortárs irányai

Pécs, 2012
Színháztudomány

Bálint Ágnes: Télemakhosz bolyongásai. Németh László pszichobiográfiája 1901-1932

Pécs, 2012
Irodalomtörténet

Kupa László: A polícia alkonyától a szociológia hajnaláig. A magyar szociológiai gondolkodás kialakulása a reformkortól a századfordulóig

Pécs, 2012
Szociológia

Pilkhoffer Mónika: Pécsi enteriőrök

Pécs, 2012
Művészettörténet

Radnóti Ilona: Weiszmayer és Fuchs. Fejezetek a baranyai zsidóság 18-20. századi történetéből

Pécs, 2012
Történelem - Magyar

Sudár Balázs: Pécs 1663-ban. Evlia cselebi és az első részletes városleírás

Pécs, 2012
Történelem - Magyar

Szakály Ferenc - Vonyó József: Pécs a hódoltság korában. Tanulmányok

Pécs, 2012
Történelem - Magyar

Vonyó József: Egy monolit rendszer árnyalatai. Tanulmányok Magyarország 1945 utáni történelméről

Pécs, 2012
Történelem - Magyar

Vonyó József: Jobboldali radikálisok Magyarországon 1919-1944. Tanulmányok, dokumentumok

Pécs, 2012
Történelem - Magyar

Vonyó József: Városok, üzemek, intézmények. Tervek, tapasztalatok, tanulmányok

Pécs, 2012
Helytörténet

Mészáros Ádám: Büntetőjogi kodifikációk alkonyán és hajnalán. A büntetőjogi felelősség aktuális kérdései

Pécs, 2012
Jogtudomány

Orsós Anna: A beás nyelv megőrzésének lehetőségeiről

Pécs, 2012
Nyelvtudomány

Kupa László: Együttélés és együttműködés. Interetnikus kooperáció Közép-Európában

Pécs, 2012
Történelem - Magyar

Csoknya Mária - Pollák Edit - Hoffmann Gyula: Fejlődésbiológia 1.

Pécs, 2012
Biológia

Gelencsér Marianna: Rigófészek. Adél könyvecskéje

Pécs, 2012
Gyermekirodalom

Nagy Levente: Pannóniai városok, mártírok, ereklyék. Négy szenvedéstörténet helyszínei nyomában

Pécs, 2012
Történelem - Magyar

Barcsi Tamás - Bertók Rózsa: Etikák, identitások, perspektívák. Szemelvények az erkölcselmélet és a kortárs hivatásetikák köréből

Pécs, 2013
Etika

Bertók Rózsa: Bevezetés az etika történetének tanulmányozásába. Elméletek, értékek, iskolák, irányzatok

Pécs, 2013
Etika

Dezső Renáta Anna: GandHistória. Középfokú roma/cigány nemzetiségi oktatás a rendszerváltás első évtizedének Magvarországán

Pécs, 2013
Pedagógia

Fedeles Tamás: Pécs topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig

Pécs, 2013
Történelem - Magyar

Gyarmati György - Lengvári István - Pók Attila - Vonyó József: Bűnbak minden időben. Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben

Pécs, 2013
Történelem - Magyar

Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten

Pécs, 2013
Történelem - Világ

Huszár Zoltán: A Duna vonzásában. Fejezetek a Dunagőzhajózási Társaság történetéből

Pécs, 2013
Történelem - Magyar

Nagy Imre: Öttorony. A pécsi irodalmi műveltség a kezdetektől a huszadik századig

Pécs, 2013
Irodalomtörténet

Dezső Renáta Anna: Twenty Years After: The Gandhi School and Beyond. Secondary Education of the Roma/Gypsies in Hungary During the Transition Years

Pécs, 2013
Pedagógia

Visy Zsolt: Pécs története 1. Az őskortól a püspökség megalapításáig

Pécs, 2013
Történelem - Magyar

Sashalmi Endre: Trónöröklés és isteni jogalap Nagy Péter uralkodása idején. Az írott források és az ikonográfia tükrében

Pécs, 2013
Történelem - Világ

Szilvás Gyula: A tátikai kutya

Pécs, 2013
Gyermekirodalom

Kupa László: Etnikai leporelló Közép-Európából. Kiadványsorozatok tükrében

Pécs, 2013
Történelem - Magyar

Gelencsér Marianna: Az űrlény. Adél könyvecskéje

Pécs, 2013
Gyermekirodalom

Koszta László: A kalocsai érseki tartomány kialakulása

Pécs, 2013
Történelem - Magyar

Katus László: Európa története a középkorban

Pécs, 2014
Történelem - Világ

Halmai Tamás: Az anyagtalan morfológiája. Esszék, kritikák

Pécs, 2014
Irodalomtörténet

Milbacher Róbert: Előzetes kérdések. Rohonyi Zoltán emlékkönyv

Pécs, 2014
Irodalomtörténet

Bálint Ágnes: Pszichobiográfia és irodalom

Pécs, 2014
Irodalomtörténet

Bagi Dániel: Az Anjouk Krakkóban. Nagy Lajos lengyelországi uralmának belpolitikai kérdései

Pécs, 2014
Történelem - Magyar

Aknai Tamás: Polyphemos Bajkonurban. A szobrász Fusz György

Pécs, 2014
Művészet

Hábel János - Vörös István Károly: Pécsi levelek 1944-ből. Dokumentumok a „zsidókérdés” pécsi megoldásáról

Pécs, 2014
Történelem - Magyar

Rigó Róbert: Elitváltások évtizede Kecskeméten 1938-1948

Pécs, 2014
Történelem - Magyar

Kerepeszki Róbert: A „tépelődő gentleman”. Darányi Kálmán (1886-1939)

Pécs, 2014
Életrajz

Bencze Béla: Börtönügyi lexikon

Pécs, 2014
Lexikon

KBART