Kőbányai János (szerk.): Kertész napló. Saul fia-napló (Budapest, 2016)

Ahogy nem egyszerű egycsapásra világhíres személlyé válni, úgy az illető egykori környezetének sem az. Ezt az árnyékfolyamatot vilá­­gítja meg a Kertésznapló sietve papírra asszociált időutazása a Nobel-díj robbanása után 2003-ból. Majd a folytatása 2011-ből, amikor maga az író is közreadta státusvál­­tása és a termékeny marginalitása megtartásáért ragaszkodó meg- és fölrázó dokumentumait (Mentés másként). A számvető kaland szín­­tere a szent város, a mai világpo­­litika gyújtópontja, Jeruzsálem, ahonnan élesebben bontakoznak ki az Apokalipszisba fejlődött, s az emlékével birkózó, magyar elbe­­szélés kontúrjai. 3200 FT 4801786155

Next