Múlt és Jövő Kiadó

A kiadó az 1988-ban indult, Múlt és Jövő negyedéves folyóiratból nőtte ki magát, első könyvét – Scheiber Sándor beszédeit – 1994-ben adta ki.

A kapcsolat a 30 éve élő negyedéves folyóirattal meghatározó. Ugyanis a folyóirat is, a Patai József alapította (1911) havonta megjelenő (1944 márciusáig) folyóirat hagyományainak az újjáélesztése.

A hagyomány pedig: a zsidó kultúra népszerűsítése, bemutatása, követése, feltárása benne - ez különösen a holokauszt előtti természetes állapota – kánonjának megrajzolása, s beleemelése az egyetemes magyar és világkultúrába. (Jó néhány könyvünknél elértük, hogy világnyelveken jelenjenek meg.)

A folyóirat és könyvkiadó eleven kapcsolata a témákban és a szerzőkben is megmutatkozik – egymást támogatják. Sok Múlt és Jövő könyv indult folyóirat közléssel.

A kiadó egyik fő szempontja, hogy a könyvei az oktatásban, a felső és a középiskolaiban egyaránt felhasználhatóak legyenek – és reprezentálják – ha posztumusz módon is – a magyar zsidó részvételt a magyar és egyetemes kultúrában.

A folyóirat nyomába lépő, azonos nevű kiadó tehát azonos célokat követ. Ahogy egy adott érdeklődésű folyóirat szám, sokféle műfajt tartalmaz, ugyanígy a könyvkiadó is. A zsidó kultúra vonatkozásában szines, s némely elemében megkerülhetetlen műveket és szerzőket képvisel. S mint a katalógus is mutatja, a keretek nem szigorúak.

Kiadónk fő profilja Szépirodalom, Történelem, Tudomány (Zsidó tudományok, amit a szakirodalom Jewish Studies néven tart számon.) Az összes műfajt magyar és fordított művek képviselik.

 • Életmű kiadások, Pap Károly, Szomory Dezső, Somlyó Zoltán
 • Költészet, ezen belül, klasszikusok (mint pl. Kiss József, Somlyó Zoltán), antológiák, mai költők (pl. Gergely Ágnes)
 • Próza, ezen belül klasszikus és mai regények, novelláskötetek, antológiák
 • Zsidó tudományok, a magyar zsidó klaszikus tudósok művei: Goldziher Ignác, Blau Lajos, Bacher Vilmos, Scheiber Sándor ... stb.
 • Irodalomtörténet. A magyar zsidó irodalomtörténet összefoglaló és részproblémáit tárgyaló művek. De idetartozik például Kertész Imre repcióját összegző antológia, és egy kismonográfia friss Nobel díja alkalmából.
 • Filozófia. Ebből kiemelkedik Heller Ágnes 13 könyve, mert az utolsó két évtizedben művei kizárólagos kiadói voltunk Magyarországon – s a többi könyvünk is hozzá közel állók munkái. (Vajda Mihály, Tordai Zádor)
 • Vallástörténet. Ebben a kategóriában a legszámottevőbbek, amelyek a zsidó Jézus történetével, aspektusaival foglalkoznak. Így pl. a kérdés legnagyobb kutatójának David Flussernak három alapvető munkája.
 • Történelem: A zsidó történelem egy-egy területét megvilágító munkák – kiemelkedő ezek közül Jakov Katz a világhírű történész két könyve. Vagy a holokauszt történelmének alap munkái, Saul Friedlander, Lucy Dawidowicz, Randolph. L. Braham monográfiái. De van néhány cionizmus történetével kapcsolatos könyvünk is.
 • Holokauszt irodalom. Ebben a témában közöltük a legtöbb könyvet. Mégpedig vegyes műfajokban, ami művészeti, irodalmi, történelmi, önéletrajzi visszaemlékezések formájában. Ebben van egy sorozatunk: Holokauszt életek címmel, ahol nemrég jelent meg a hatodik kötet.
 • Valóságirodalom. A nagy magyar műfaj, a szociográfia sajnos mára oly ritka művei, elsősorban Bacskai Sándor, Kőbányai János munkái.
 • Képzőművészet. Ebben a tárgyban minden kiadványunk egy jelentős, szerintünk világszínvonalú művészhez, Ámos Imréhez kapcsolódik – öt kiadvány, amiből angol, német, francia nyelvű kiadványok, vagy változatok is vannak.
 • Életrajzok. Sok korszakból van életrajzunk, híres és kevésbé híres emberektől-ről – egyet emelnénk ki, Heller Ágnes Bicikliző majom-ját (Kőbányai interjúregényét), amelynek hamarosan megjelenik a harmadik, lábjegyzetekkel ellátott kiadása is.

Könyvek

Ady Endre: Egy keresztvetés története. Zsidó történetek

Budapest, 2006
Irodalom

Ágai Adolf: Az örök zsidó, régi naplók, életképek, 1862-1906. Válogatta és a tanulmányt írta Kőbányai János

Budapest, 2010
Történelem

Aichinger, Ilse: Rachel ruhái. Prózaválogatás

Fordító: Blaschtik Éva
Budapest, 2003
Nemzetközi zsidóság

Áléhem, Sólem: Vándorcsillagok. Regény

Fordító: Sebes Katalin
Budapest, 1997
Izrael

Ambrus Zoltán: Tollrajzok a mai Budapestről. Berzsenyi báró és családja. A Berzsenyi leányok tizenkét vőlegénye. A Berzsenyi dinasztia

Budapest, 2010
Történelem

Améry, Jean: Az ember önmagáé. Értekezés a meghívott halálról

Fordító: Blaschtik Éva
Budapest, 2004
Holokauszt

Améry, Jean: Túl bűnön és bűnhődésen. Egy letepert ember kísérletei a felülkerekedésre. Esszék

Fordító: Blaschtik Éva
Budapest, 2002
Holokauszt

Ámos Imre - Kőbányai János (szerk.): Naplók, versek, vázlatkönyvek, levelezőlapok

Budapest, 2003
Művészettörténet, Vers

Assmann, Aleida: Rossz közérzet az emlékezet kultúrában. Beavatkozás

Fordító: Huszár Ágnes
Budapest, 2016
Holokauszt

Avineri, Shlomo: Karl Marx. Filozófia és forradalom

Fordító: Margitta Nóra
Budapest, 2022
Filozófia, Történelem

Bacher Vilmos: Szentírás és Zsidó tudomány

Budapest, 1998
Zsidó Tudományok

Bacskai Sándor: Az első nap. Emlékképek az ortodox zsidóságról

Budapest, 2004
Holokauszt

Bajcsi Ildikó: Nemzethűség és őrségváltás. A komáromi és környékbeli zsidóság jogfosztása 1938-1944

Budapest, 2023
Holokauszt, Open access, Történelem

Bálint Ármin: Feljegyzések Gyuri fiam részére. Napló 1944-ből

Budapest, 2014
Holokauszt

Bálint Péter: Alföldi portrék. Portrék

Budapest, 1999
Irodalom

Bárd Károly: Számonkérés a holokausztért. Tettesek, áldozatok, bírák

Budapest, 2022
Holokauszt, Történelem

Bár-Joszéf, Hámutál: Szentjános bogár éjszakán. Válogatott versek

Fordító: Gergely Ágnes
Budapest, 2009
Izrael

Bernstein Béla: A negyvennyolcas magyar szabadságharc és a zsidók

Budapest, 1998
Történelem

Bibó István: Zsidókérdés Magyarországon 1944 után

Budapest, 2001
Holokauszt

Bikácsy Gergely: Eichmann-csokoládé

Budapest, 2019
Holokauszt

Bikácsy Gergely: Vad Mecsek 1944. Cserépregény

Budapest, 2022
Irodalom, Próza

Bíró Ádám: Két zsidó utazik a vonaton. Történetek az ó- és az újhazából

Budapest, 2003
Nemzetközi zsidóság

Biró Lajos: A bazini zsidók. Regény

Budapest, 1999
Irodalom, Próza

Blau Lajos: Zsidók és a világkultúra

Fordító: Demény Eszter
Budapest, 1999
Zsidó Tudományok

Borowski, Tadeusz: Kővilág. Válogatott versek és elbeszélések

Fordító: Spiró György
Budapest, 1999
Holokauszt

Braham, Randolph L.: A román nacionalisták és a holocaust. Kitalált mentőakciók politikai kiaknázása

Fordító: Hernádi Miklós
Budapest, 1998
Holokauszt

Braham, Randolph L. - Kovács András (szerk.): Holokauszt Magyarországon hetven év múltán. Történelem és emlékezet

Budapest, 2015
Holokauszt

Braham, Randolph L. (szerk.): Tanulmányok a holokausztról IX.

Budapest, 2018
Holokauszt

Braham, Randolph L. (szerk.): Tanulmányok a holokausztról VI.

Budapest, 2001
Holokauszt

Braham, Randolph L. (szerk.): Tanulmányok a holokausztról VII.

Budapest, 2016
Holokauszt

Braham, Randolph L. (szerk.): Tanulmányok a holokausztról VIII.

Budapest, 2017
Holokauszt

Braham, Randolph L. (szerk.): Tanulmányok a holokausztról X.

Budapest, 2019
Holokauszt

Braham, Randolph L. -, Kőbányai János (szerk.): A Holokauszt Tinódija. Radolph L. Braham az új Múlt és Jövő folyóirat negyedszázadában. Tisztelgés a tudós 90. születésnapjára

Budapest, 2014
Holokauszt

Bródy Judit: Egy 19. századi Homoeopata. Dr. Roth Mátyásból Dr. Mathias Roth

Fordító: Stöckl Judit
Budapest, 2009
Történelem

Cholnoky László: Búzakalász. Novellák, publicisztikák

Budapest, 2016
Irodalom

Dawidowicz, Lucy S.: Háború a Zsidók ellen 1933-1945, (The Waw against The Jews), monográfia

Fordító: Stöckl Judit et al.
Budapest, 2014
Holokauszt

Delbo , Charlotte: Auschwitz és utána

Fordító: Marczisovszky Anna
Budapest, 2021
Holokauszt

Domán István: „…már nincs többé szükség a kakasra a népek között, és így levágják őket bűnbaknak”. Ráv Élijáhu Domán élete

Fordító: Domán István
Budapest, 2004
Holokauszt

Domán István: Rettegés

Budapest, 2006
Holokauszt

Ember Mária: 2000-ben fogunk e még élni?

Budapest, 2001
Holokauszt

Ember Mária: El a faluból

Budapest, 2002
Holokauszt

Fejtő Ferenc: Heine

Budapest, 1998
Történelem

Fink, Ida: Elúszó kert, novellák

Budapest, 2005
Nemzetközi zsidóság

Flusser, David: Jézus. Az ókori zsidó történelem és irodalom tükrében

Fordító: Szénási Sándor
Budapest, 1995
Zsidó Tudományok

Flusser, David: Jézus. Az ókori zsidó történelem és irodalom tükrében. Harmadik, bővített kiadás

Fordító: Szénási Sándor
Budapest, 2019
Történelem

Flusser, David: Judaizmus a második templom korában. Qumrán és az apokalipszis

Fordító: Pásztor Péter
Budapest, 2007
Zsidó Tudományok

Flusser, David: Judaizmus és a kereszténység eredete. Felsőoktatási tankönyv

Fordító: Pásztor Péter et al.
Budapest, 1999
Zsidó Tudományok

Forrai Eszter: Lépcsők. Válogatott versek, 1969-1994

Budapest, 2009
Irodalom, Vers

Friedländer, Saul: A náci Németország és a zsidók 1933–1945

Fordító: Lázár Júlia
Budapest, 2013
Holokauszt

Gaspar, Lorand: Az anyag negyedik halmazállapota. Válogatott versek

Fordító: Tóth Krisztina et al.
Budapest, 1999
Irodalom, Vers

KBART