Somlyó Zoltán: Versek I. A kötetek 1902-1937 - Somlyó Zoltán összes művei 2. (Budapest, 2014)

Somlyó Zoltán, az átkozott költő a 20. század elején ki­­bontakozó modem magyar irodalom egyik legjelentő­­sebb alakja. Csak költőnek tekintették, mint Karinthy örökérvényű sorai bizonyít­­ják. (״Költő volt, csak költő, semmi több. Költő volt- valódi költő - nem kevesebb! Átko­­zott költő.”) Verseit azonban a mai napig nem sikerült teljes egészében összegyűj­­teni a mérhetetlen gazdag­­ságú hírlaptengerből. Érthe­­tetlen viszont, hogy verses­­köteteit, több közülük iro­­dalműnk alapműve, sem adták ki újra, csak erősen válogatva. A magyar iroda­­lom e nagy adósságát tör­­lesztjük életműsorozatának második kötetével. Újra hoz­­záférhetővé, olvashatóvá vál­­пак a mára könyvritkaság­­gá vált első kiadások, a csak bibliofil kiadásban napvi­­lágot látott, antikvárium­­ban sem megszerezhető ki­­adványokkal együtt. Most először jelennek meg Somlyó Zoltán versesköte­­tei összegyűjtve, eredeti szer­­kezetükkel, teljes szövegük­­kel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom