Balogh Sándor: A magyar állam és a nemzetiségek. A magyarországi nemzetiségi kérdés történetének jogforrásai 1848-1993 (Budapest, 2002)

A nemzetiségi kérdés nem elhanyagolt kutatási területe a magyar tudománynak, de történeti szakirodalma ritkul a jelen felé haladva, s az utolsó fél évszázadról egyenesen szegényes. Jelen kötet az első, amely másfél évszázados időívhen (1848-1993) fogja át a témakört, közelebbről az idevágó jogforrásokat gyűjtve egybe. Felsorakoznak benne a kifejezetten a nemzetiségi ügyeket szabályozó törvények, rendeletek, országgyűlési határozatok, továbbá azon jogalkotások megfelelő fejezetei, paragrafusai, amelyek a nemzetiségekre vonatkoznak: a képviselőháznak a nemzetiségek jogairól Szegeden 1849. július 28-án hozott határozatától az 1868-as nevezetes liberális nemzetiségi törvényen és a nemzetiségellenes éllel elfogadott 1907-es ún. Lex Apponyin át a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi inni. törvényig. A 137 jogszabályt függelékként, hozzájuk kapcsolódó politikai megnyilatkozások, programok,

Next

/
Oldalképek
Tartalom