Napvilág Kiadó

2015 – 20 éves lett a Napvilág Kiadó

Talán nem túlzás, ha azt írjuk, története legnehezebb öt évén van túl a kiadó. Öt évvel ezelőtt arculatot váltottunk, frissítettük szemléletünket és kinézetünket, új honlapot indítottunk, nyitottunk a közösségi médiumok felé. Nagy levegőt és lendületet vettünk, történetünk során a legtöbb címmel jelentkeztünk 2010-ben és 2011-ben, ám aztán rajtunk kívül álló okok miatt meglehetősen össze kellett húznunk a nadrágszíjat. Ami változatlan maradt, azok alapvető célkitűzéseink és motivációink voltak: felszínre hozni lappangó, szunnyadó értékeket; nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven; felkutatni a tehetségeket. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőink között ott szerepelnek a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei; külföldi szerzőnk többek között Pierre Bourdieu, Peter Burke, Manuel Castells, Ralf Dahrendorf, Norbert Elias, Benjamin M. Friedman, Erich Fromm, Anthony Giddens, Pierre Nora, Pierre Rosanvallon, Tzvetan Todorov, Immanuel Wallerstein.

Politikus-életrajzaink, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatunk kötetei, forráskiadványaink, nagymonográfiáink és kézikönyveink széles spektrumon nyújtanak korszerű, nélkülözhetetlen ismereteket. Megalapításunk óta összesen 350 művet jelentettünk meg. A kiadót létrehozó Politikatörténeti Alapítvány, illetve a kiadó gárdája tehát méltán lehet büszke e húszéves történetre. E viszonylag rövid idő alatt ismertté és elismertté vált a kiadó.
Nehéz volt az elmúlt öt év, de ami nem öl meg, megerősít – látjuk, hogy merre megy az utunk, hogyan tudjuk folytatni elkötelezett munkánkat. Úgy látjuk, hogy az öt évvel ezelőtt behangolt váltás sikerrel járt – alapjaink megerősödtek, küldetésünk nem változott, ugyanakkor a hangsúlyváltások sikeresek voltak anélkül, hogy a magas szakmai-tudományos színvonalból engedtünk volna. Ehhez mindenekelőtt felkészült, elkötelezett szakembergárdára volt szükség, akár a húsz éve velünk dolgozó kollégáról, akár új munkakapcsolatról van szó.

Ha lehet, a mai társadalmi-politikai környezetben még fontosabbnak tartjuk súlyos társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek közlését. Továbbra is fontos feladatunk a reális nemzeti önismeret mélyítése, szolgálata. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan történelmi és művelődéstörténeti feldolgozása a célunk, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához.

A legfontosabbnak azt tartanánk azonban, hogy megtaláljuk azokat a csatornákat, amelyeken keresztül nem csak a szakmai közönséghez, de a véleményformáló értelmiség mellett a fiatal olvasókhoz is eljussanak a kiadványaink. Valljuk be, jelenlegi feladataink között ez a legnehezebb. A fiatal értelmiségiek a jövő döntéshozói, és a közéleti elkötelezettséget vállalók számára felbecsülhetetlen értékkel bírnak kiadványaink, ám a hazai könyvpiac sajátosságai és a kiadó helyzete nehezíti a folyamatot. A közösségi médiumok kihasználása és az e-könyvek piaca olyan utak, amelyeken elindultunk, ám az útnak még csak az elején járunk.

Ahhoz, hogy utunkat céljaink elérésében töretlenül folytathassuk, és az új csatornák és eszközök megtalálásához húsz év után újra kérjük eddigi és új partnereink támogatását!

Dr. Schneider Márta
(ügyvezető igazgató)

Könyvek

Antal Attila - Földes György - Kiss Viktor (szerk.): Marx… Interpretációk, irányzatok, iskolák

Budapest, 2018
Történelem - Világ

Balázs Eszter - Földes György - Konok Péter: A moderntől a posztmodernig: 1968. Tanulmányok

Budapest, 2009
Történelem - Világ

Balogh András - Gáthy Vera: Gandhi. Kortársak Gandhiról

Budapest, 2000
Történelem - Világ

Bencsik Péter: Csehszlovákia története dokumentumokban

Budapest, 2016
Történelem - Világ

Bihari Péter: Kérdések és válaszok az I. világháborúról

Budapest, 2013
Történelem - Világ

Burgdorff, Stephan - Wiegrefe, Klaus (szerk.): Az első világháború. A XX. század őskatasztrófája

Fordító: Pruzsinszky Sándor
Budapest, 2010
Történelem - Világ

Csoma Mózes: Korea. Egy nemzet, két ország – a közös gyökerektől. Harmadik, bővített kiadás

Budapest, 2016
Történelem - Világ

Csunderlik Péter - Pető Péter: TOP 10-es történelmi slágerlisták

Budapest, 2017
Történelem - Világ

Duby, Georges: Folytonos történelem

Fordító: Benda Kálmán, ifj.
Budapest, 2000
Történelem - Világ

Elias, Norbert: Az udvari társadalom. A királyság és az udvari arisztokrácia szociloógiai jellemzőinek vizsgálata

Fordító: Gellériné Lázár Márta - Harmathy Veronika - Németh Zsuzsa
Budapest, 2005
Történelem - Világ

Erényi Tibor - Harsányi Iván - Krausz Tamás - Ormos Mária - Pankovits József - Székely Gábor: Diktátorok - diktatúrák

Budapest, 1997
Történelem - Világ

Feitl István - Ignácz Károly (szerk.): Régi és új világ határán. 1945 történetei. Tanulmányok

Budapest, 2018
Történelem - Világ

Feitl István - Izsák Lajos - Székely Gábor: Fordulat a világban és Magyarországon. 1947-1949

Budapest, 2000
Történelem - Világ

Feitl István (szerk.): Jobboldali radikalizmusok tegnap és ma

Budapest, 1998
Történelem - Világ

Feitl István (szerk.): Köztársaság a modern kori történelem fényében. Tanulmányok

Budapest, 2007
Történelem - Világ

Gyáni Gábor: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése

Budapest, 2000
Történelem - Világ

Havas Péter: Attlee-től Brownig. A brit Munkáspárt kormányzási tapasztalatairól (1945-2008)

Budapest, 2009
Történelem - Világ

Hobsbawm, Eric: A történelemről és a történetírásról

Fordító: Göbölyös Magdolna - Pálvölgyi Lídia
Budapest, 2006
Történelem - Világ

Howard, Michael - Louis, Wm. Roger (szerk.): Oxford - Világtörténet a XX. században

Fordító: Göbölyös Magdolna et al.
Budapest, 2002
Történelem - Világ

Johancsik János: A demokratikus pártrendszer Franciaországban a 20. században

Budapest, 1998
Történelem - Világ

Jordán Gyula - Tálas Barna: Kína a modernizáció útján a XIX-XX. században

Budapest, 2002
Történelem - Világ

Juhász József: A délszláv háborúk

Budapest, 1994
Történelem - Világ

Kennedy, Paul: A XXI. század küszöbén

Fordító: Makai György
Budapest, 1997
Történelem - Világ

Kolko, Gabriel: A háborúk természetrajza a legújabb kori történelemben. Új háborús korszak kezdete?

Fordító: Konok Péter
Budapest, 2003
Történelem - Világ

Konok Péter: „…a kommunizmus gyermekbetegsége”? Baloldali radikalizmusok a 20. században

Budapest, 2006
Történelem - Világ

Krausz Tamás: Lenin. Társadalomelméleti rekonstrukció

Budapest, 2008
Történelem - Világ

Krausz Tamás: Rendszerváltás és társadalomkritika. Tanulmányok a kelet-európai átalakulás történetéből

Budapest, 1998
Történelem - Világ

Krausz Tamás: Szovjet thermidor. A sztálini fordulat szellemi előzményei 1917-1928

Budapest, 1996
Történelem - Világ

Krausz Tamás (szerk.): A Balkán-háborúk és a nagyhatalmak. Rigómezőtől Koszovóig

Budapest, 1999
Történelem - Világ

Lajtai L. László (szerk.): A történetírás mint tudomány. A történészi hivatás kialakulása a XIX. századi Franciaországban

Fordító: Csizmadia Dominika et al.
Budapest, 2007
Történelem - Világ

Miskolczy Ambrus: „A Führer olvas”. Tallózás Hitler könyvtárában

Budapest, 2000
Történelem - Világ

Mitrovits Miklós: A remény hónapjai…. A lengyel szolidaritás és a szovjet politika 1980-1981

Budapest, 2010
Történelem - Világ

Mitrovits Miklós: Lengyel, magyar „két jó barát”. A magyar-lengyel kapcsolatok dokumentumai, 1957-1987

Budapest, 2014
Történelem - Világ

Noiriel, Gérard: A történetírás „válsága”. Elméletek, irányzatok és viták a történelemről tudománnyá válásától napjainkig

Fordító: Czoch Gábor et al.
Budapest, 2001
Történelem - Világ

Nora, Pierre: Emlékezet és történelem között

Fordító: Haas Lídia - K. Horváth Zsolt - Lajtai L. László - Németh Orsolya - Tóth Réka
Budapest, 2009
Történelem - Világ

Ormos Mária: Közép-Európa. Van? Volt? Lesz? A fogalom változásai a 19-20. században

Budapest, 2007
Történelem - Világ

Pankovits József: Az olasz politikai pártok válaszútja a 20. század végén

Budapest, 1998
Történelem - Világ

Petritsch, Wolfgang: Bruno Kreisky. 1911-1990. Egy osztrák államférfi életútja

Fordító: Kajtár Mária
Budapest, 2014
Történelem - Világ

Rosanvallon, Pierre: Civil társadalom, demokrácia, politikum. Történelmek és elméletek

Fordító: Lakatos Ágnes
Budapest, 2007
Történelem - Világ

Schivelbusch, Wolfgang: A vasúti utazás története. A tér és az idő iparosodása a 19. században

Fordító: Laczházi Gyula
Budapest, 2008
Történelem - Világ

Stern, Carola: Willy Brandt

Fordító: György Gábor
Budapest, 2012
Történelem - Világ

Székely Gábor: Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története

Budapest, 1998
Történelem - Világ

Szilágyi István: Demokratikus átmenet és konszolidáció Spanyolországban

Budapest, 1996
Történelem - Világ

Volkov, Szolomon: Sosztakovics és Sztálin

Fordító: Kállai Tibor
Budapest, 2006
Történelem - Világ

Wheen, Francis: Karl Marx

Fordító: Göbölyös Magdolna - Konok Péter
Budapest, 2003
Történelem - Világ

Zseliczky Béla: Kárpátalja a cseh és a szovjet politika érdekterében 1920-1945

Budapest, 1998
Történelem - Világ

Bagi Zsolt: Az esztétikai hatalom elmélete. Kulturális felszabadítás egy újbarokk korban

Budapest, 2017
Filozófia

Capelle, Philippe - Comte-Sponville, André: Isten létezik-e még?

Fordító: Szalai Virág
Budapest, 2009
Filozófia

Erényi Tibor - Paneth Gábor - Popper Péter - Vikár György: Freud, avagy a modern individuum felfedezése

Budapest, 1997
Filozófia

Fromm, Erich: Az önmagáért való ember. Az etika pszichológiai alapjainak vizsgálata

Fordító: Gellériné Lázár Márta
Budapest, 2005
Filozófia

KBART