Bihari Péter: Lövészárkok a hátországban. Középosztály, zsidókérdés, antiszemitizmus az első világháború Magyarországán (Budapest, 2008)

A napjainkban olyan élesen lát­ható „árkok és törésvonalak" gyökerei legalább száz évre, az 1905-1918 közötti évtizedre nyúl­nak vissza - érvel monográfiá­jában Bihari Péter. Döntőnek bizonyultak szerinte az első világ­háború évei: akkor roppant meg a hazai középosztály, s vált ezzel véglegessé a szakadás a „keresz­tény" és a „zsidó" középrétegek között. Rögzült az az erősen túlzó sztereotípia, amely szerint a zsi­dók kerülik a harctereket, de meggazdagszanak a hátország­ban, és elfoglalják a tönkremenő magyar középosztály helyét. A szerző a külföldi szakiroda­­lom alapján igazolja, hogy a ma­gyarhoz hasonló folyamatok játszódtak le Németországban és Ausztriában. A nagy háború ­­a kezdeti lelkesedés után - ott is lerombolta a látszólagos nemzeti egységet, majd átterjedt a hát­országra. Eközben az erős közép­­osztállyal rendelkező antant álla­mokban megerősítette a szolida­ritást, az összetartozást. A könyv sorra veszi a politika, az élelemellátás, a vidéki és váro­si társadalom, az elit- és a tömeg­­kultúra alakulását, A háborús mindennapok leírásakor bőven idéz a napisajtóból, felhasználja Karinthy piaci riportjait, Kaffka Margit novelláit, Kosztolányi pub­licisztikáját, Illyés Gyula, Nagy Lajos és Várnai Zseni visszaem­lékezéseit.

Next

/
Oldalképek
Tartalom