Appianos: Róma története (Sapientia humana, 2008)

'Jaftieníia <JCun A Kr. u. 2. században clt görög nyelvű római történetíró, Appianos művének pontosan a fele jelent meg eddig magyarul 1967-ben, Halm István kiváló fordításában, mindössze 800 példányban. A megjelent fejezetek a római köz­társaság polgárháborúit ábrázolták Tiberius Gracchus reformjától Octavianus és Antonius összecsa­pásáig. A mostani kiadás Appianos munkájának valamennyi fennma­radt fejezetét és töredékét tartal­mazza, a királyság korától Itália meghódításán keresztül a hispániai és a pun háborúkig. A Római Biro­dalom által meghódított területek korábbi történetét addig foglalja össze a szerző, amíg azok sorsa • OSIRIS •

Next

/
Oldalképek
Tartalom