"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

Antonioni, Michelangelo: Írások, beszélgetések (Osiris könyvtár - Film)

Budapest, 1999
Film - Színház

Zalán Vince szerk.: Az Ember-lépték. Ember Judit portréja (Osiris könyvtár - Film)

Budapest, 2003
Film - Színház

Bazin, André: Mi a film? Esszék, tanulmányok (Osiris könyvtár - Film)

Budapest, 1995
Film - Színház

Bérczés László: Talált ember. Kovács Lajos. Beszélgetőkönyv

Budapest, 2000
Film - Színház

Bikácsy Gergely: Bunuel-napló (Osiris könyvtár - Film)

Budapest, 1997
Film - Színház

Biró Yvette: A hetedik művészet. A film formanyelve. A film drámaisága (Osiris könyvtár - Film)

Budapest, 1998
Film - Színház

Biró Yvette: Időformák. A filmritmus játéka (Osiris könyvtár - Film)

Budapest, 2005
Film - Színház

Biró Yvette: Profán mitológia. A film és a mágikus gondolkodás (Osiris könyvtár - Film)

Budapest, 1999
Film - Színház

Biró Yvette - Ripeau, Marie-Genevieve: Egy akt felöltöztetése. Képzeletgyakorlatok

Budapest, 1996
Film - Színház

Bresson, Robert: Feljegyzések a filmművészetről

Budapest, 1998
Film - Színház

Carney, Raymond: John Cassavetes filmjei. A pragmatizmus, a modernizmus és a film (Osiris könyvtár - Film)

Budapest, 2001
Film - Színház

Csala Károly - Fazekas Eszter: A fény festője. Koltai Lajos operatőr

Budapest, 2001
Film - Színház

Fassbinder, Rainer Werner: Írások, beszélgetések (Osiris könyvtár - Film)

Budapest, 1996
Film - Színház

Gulyás Gyula - Gulyás János: Málenkij robot. Filmszociográfia a dudari leventék szibériai lágeremlékeiről az Uraltól Kolimáig

Budapest, 1990
Film - Színház

Kékesi Kun Árpád: A rendezés színháza

Budapest, 2007
Film - Színház

Koltai Tamás: Árnyék és képzelet. Színházi írások

Budapest, 1999
Film - Színház

Koltai Tamás: Mab királyné. Álomszínház

Budapest, 1997
Film - Színház

Koltai Tamás: Szeret, nem szeret. Színházi írások

Budapest, 2000
Film - Színház

Koltai Tamás: Tribuletto avagy a színház érzékisége

Budapest, 1998
Film - Színház

Krzysztof Kieslowski: Önéletrajz Danusia Stock gondozásában (Osiris könyvtár - Film)

Budapest, 1996
Film - Színház

Molnár Gál Péter: Hogyan csináljunk rossz színházat?

Budapest, 1994
Film - Színház

Pasolini, Pier Paolo: Eretnek empirizmus

Budapest, 2007
Film - Színház

Renoir, Jean: Életem és filmjeim (Osiris könyvtár - Film)

Budapest, 2006
Film - Színház

Rodley, Chris szerk.: David Lynch. Beszélgetések (Osiris könyvtár - Film)

Budapest, 2003
Film - Színház

Strauss, Frédéric szerk.: Pedro Almodóvar. Írások, beszélgetések (Osiris könyvtár - Film)

Budapest, 2005
Film - Színház

Tarkovszkij, Andrej: A megörökített idő (Osiris könyvtár - Film)

Budapest, 1998
Film - Színház

Wajda, Andrzej: A film és más hívságok (Osiris könyvtár - Film)

Budapest, 2002
Film - Színház

Zalán Vince: Gaál István krónikája (Osiris könyvtár - Film)

Budapest, 2000
Film - Színház

Zalán Vince szerk.: Filmrendezőportrék. Kortársaink a filmművészetben (Osiris könyvtár - Film)

Budapest, 2003
Film - Színház

Zalán Vince szerk.: Magyar filmrendezőportrék (Osiris könyvtár - Film)

Budapest, 2004
Film - Színház

Horkay Hörcher Ferenc: A skót felvilágosodás. Morálfilozófiai szöveggyűjtemény (Osiris könyvtár - Politikai gondolkodók)

Budapest, 1996
Filozófia

Aprisko, P. P. szerk.: Az orosz filozófia története

Budapest, 2007
Filozófia

Boros János - Lendvai L. Ferenc szerk.: Bevezetés a filozófia történetébe. A preszókratikusoktól Derridáig (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2009
Filozófia

Chateaubriand, François René de: Síron túli emlékiratok. Válogatás

Budapest, 1999
Filozófia

Derrida, Jacques - Kant, Immanuel: Minden dolgok vége (Horror metaphysicae)

Budapest, 1993
Filozófia

Desgraves, Louis: Montesquieu (Historia philosophiae)

Budapest, 2003
Filozófia

Kardos András - Radnóti Sándor - Vajda Mihály szerk.: Diotíma. Heller Agnes 70 születésnapjára

Budapest, 1999
Filozófia

Feinberg, Joel: Társadalomfilozófia (Osiris könyvtár - Filozófia)

Budapest, 1999
Filozófia

Gadamer, Hans-Georg: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata (Sapientia humana)

Budapest, 2003
Filozófia

Heidegger, Martin: Lét és idő (Sapientia humana - Martin Heidegger művei)

Budapest, 2001
Filozófia

Heidegger, Martin: Rejtekutak (Sapientia humana - Martin Heidegger művei)

Budapest, 2006
Filozófia

Heller Ágnes: Személyiségetika

Budapest, 1999
Filozófia

Kant, Immanuel: A gyakorlati ész kritikája (Sapientia humana - Immanuel Kant művei)

Budapest, 2004
Filozófia

Kant, Immanuel: Antropológiai írások (Sapientia humana - Immanuel Kant müvei)

Budapest, 2005
Filozófia

Kant, Immanuel: Az ítélőerő kritikája (Sapientia humana - Immanuel Kant művei)

Budapest, 2003
Filozófia

Kant, Immanuel: Prekritikai írások, 1754-1781 (Sapientia humana - Immanuel Kant művei)

Budapest, 2003
Filozófia

Kierkegaard, Sören: Vagy-vagy (Sapientia humana)

Budapest, 2001
Filozófia

Somos Róbert szerk.: Középső platonizmus. Szöveggyűjtemény (Historia philosophiae)

Budapest, 2005
Filozófia

Locke, John: Értekezés az emberi értelemről (Sapientia humana)

Budapest, 2003
Filozófia

Madarász Tiborné - Pólós László - Rúzsa Imre: A logika elemei (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1999
Filozófia