Arany Zsuzsa: Kosztolányi Dezső élete (2017)

„Ahogy minden esendő emberi élet, a mű­vésziét sem a tökéletességről szól, hanem az örökös belső harcokról és a tökéletlen­ség vállalásáról. Noha az életrajz történe­tet mesél, mindeközben olyan portrét tár elénk, mely az adott személy önmagával folytatott vívódásait, döntési helyzetei­nek nehézségeit mutatja be. [...] Minden életrajz tükör is egyúttal: az egyén életén keresztül önmagunkat és társadalmunkat, korunkat segít jobban megérteni. »Ha egyetlen mondattal kellene meghatároz­nom az életrajzot, az emberi megértés mű­vészetének hívnám és az emberi természet ünneplésének« - írja Richard Holmes. Talán nem túlzás azt állítani, hogy Kosz­tolányi Dezső élete és munkássága számos aktuális kérdést fölvet. Vajon a 20. század első évtizedei óta más lett-e irodalom és politika viszonya? Megtalálhatja-e helyét az az alkotó, aki nem kíván szekértábo­­rokhoz csatlakozni, hanem pusztán tehet­ségéhez és tudásához mérten, tisztességgel és becsülettel szellemi értékeket kíván teremteni? Vajon nemzeti klasszikusaink megítélése, befogadástörténete, kánon­beli helye mennyiben kiszolgáltatott az irodalomtudományban uralkodó kultúr­politikai irányvonal (ak)nak? Lehet-e tisztán, ideológiamentesen bemutatni és/ vagy értelmezni egy-egy életművet?” ARANY ZSUZSANNA Kosztolányi Dezső élete iMK

Next