Bednanics Gábor - Bengi László - Kulcsár Szabó Ernő - Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): Hang és szöveg. Költészettörténeti kérdések a lírai modernségben (Osiris könyvtár - Irodalomelmélet, 2003)

1 > Hang és szöveg Szerkesztette Bednanics Gábor - Bengi László ­Kulcsár Szabó Ernő - Szegedy-Maszák Mihály Osiris könyvtár

Next