Biczó Gábor: A tragédia délelőttje - az ifjú Nietzsche filozófiai perspektivizmusa (Doktori mestermunkák, 2000)

BICZÓ GÁBOR 1968-ban született Buda­pesten. 1993-ban szerzett filozófia-történe­lem szakos középiskolai tanári diplomát a debreceni Kossuth Lajos Tudományegye­temen. 1997-ben doktorált filozófiából. Je­lenleg a Miskolci Egyetem Kulturális és Vi­zuális Antropológia Tanszékén adjunktus, valamint a Debreceni Egyetem Filozófiai Intézetében és Néprajz Tanszékén óraadó tanár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom