Bogár László: Magyarország és a globalizáció (Osiris könyvtár - Politológia, 2003)

A könyv alapfeltevése, hogy a nyugati modernizáció és annak pla­­netárissá táguló hatalomszerkezete - amely önmagát globalizáció­ként nevezi meg - evolúciós zsákutcává válhat az egész emberiség számára. A szerző hat fejezetben foglalja össze gondolatait. Az első fejezet az emberi létezés alapellentmondásait elemezve a modernitás létroncsoló természetének filozófiai mélyszerkezetét írja le. A má­sodik fejezet a Nyugat civilizációjának felemelkedését elemzi. Fel­tevése szerint a nyugati modernizáció születése pillanatától nap­jainkig kettős létagresszió nyomása alatt tartja a világot. A harmadik fejezet azt a rejtett hatalomszerkezetet tárja fel, amely a planetá­­rissá táguló Nyugat számára korlátlanná tette a külső és belső ter­mészet értékmezőinek gátlástalan felélését. A negyedik fejezet az ökológiai és humán reprodukciós válság, Illetve a globalitás kapcso­lati rendszerét vizsgálja. Az ötödik fejezet a „szocializmust" mint oligarchikus politikai kapitalizmust és mint a nyugati modernizáció kihívására adott hamis választ írja le. Végül a hatodik fejezet a kelet­európai rendszerváltozás rendszerének bukását és az ebből eredő ontoszociális kihívások mélyszerkezetét elemzi. A könyv egy meglehetősen szokatlan, a politikai filozófia főáramá­tól eltérő szemszögből tekint a minket körülvevő világra és minden bizonnyal éles viták kiindulópontja lesz. Osiris könyvtár

Next

/
Oldalképek
Tartalom