Kótyuk Erzsébet: A népi gyógyítás hagyományai egy kárpátaljai magyar faluban (Örökség, 2000)

urópai Folklór Intézet Európai Folklór Intézet Euró Kótyu 1? E r z s é b e t A népi gyógyítás kagyományai ^olklor Intézet Európai Folklór Intézet Európai Folk

Next