Mead, Margaret: Férfi és nő. A két nem viszonya a változó világban (Osiris könyvtár - Antropológia, 2003)

Osiris könyvtár A két nem viszonyára vonatkozó megállapításait Mead a Férfi és nő című munkájában foglalta össze, részletesen taglalva az észak-amerikai helyzetet és összehasonlítva ezt az általa köze­lebbről tanulmányozott óceániai-indonéziai társadalmakban a férfi és nő viszonyának modelljével. Mead vizsgálatai bármeny­nyire fontosak is voltak etnológiai szempontból, nemcsak a szak­­tudományoknak szólnak. A practical anthropology (gyakorlati ant­ropológia) szellemében egész munkássága az észak-amerikai, továbbá a modern társadalom néhány alapkérdésének megol­dását segítette elő. Kötetünk a Gondolat Kiadónál 1970-ben megjelent könyv újrakiadása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom