Pászka Imre: Román eszmetörténet 1866-1945. Önismeret és modernizáció a román gondolkodásban (Aetas-Századvég könyvek, 1994)

Next