Phillips, Roderick: Amit Isten összekötött… A válás rövid története (Osiris könyvtár - Történelem, 2004)

Osiris könyvtár Roderick Phillips Amit Isten összekötött... A válás rövid története A válás rohamos elterjedése a 20. század sokakat aggasztó jelensége volt, és e kérdésnek sokan sokféle tanulmányt szenteltek. Roderick Phillips, az ottawai Carlton University történelemprofesszora tágabb tör­téneti összefüggésbe helyezi a válás intézményét, s a korai kereszténységtől kezdődően végigkíséri sza­bályozását, a válás lehetőségeit, valamint a mellette és ellene szóló elképzeléseket s a körülötte folyton fel­fellángoló vitákat. Nagy figyelmet szentel a szekulari­záció folyamatának, melynek során a válás, illetve a házasság és a hozzá kapcsolódó szabályozások fokozatosan kikerültek az egyház fennhatósága alól, és szintén jelentős teret kap annak ismertetése, hogyan szűnt meg a házasság vétkességi alapú fel­bontásának gyakorlata. A kiterjedt forráskutatásokon és irodalmon alapuló munka - a téma természetéből adódóan - a jóízű pletykálkodásnak sincs híján. Os^^M<önvvtár

Next

/
Oldalképek
Tartalom