Strauss, Frédéric szerk.: Pedro Almodóvar. Írások, beszélgetések (Osiris könyvtár - Film, 2005)

Pedro Almodóvar napjaink egyik legszínesebb, legsike­resebb filmalkotója (Öscar-díj, négy César-díj, cannes-i kitüntetés, két Európa-díj), akinek majd mindegyik új filmje vitákat vált ki, heves ellenérzéseket és lelkesült csodálatot egyaránt keltve mind a közönség, mind a kri­tikusok körében. 1980-ban mutatják be első játékfilmjét (Pepi, Lúd, Bőm és a többiek), azóta szorgalmasan ké­szíti filmjeit, mind ez ideig tizenötöt. Legtöbb filmjét a magyar közönség is ismerheti - visszafelé haladva az időben -, a Rossz neveléstől kezdve a Beszélj hozzál, Mindent anyámról. Titkom virága. Kika, Tűsarok, Kötözz meg!, Asszonyok a teljes idegösszeomlás szélén, Mata­dor című filmeken át egészen az 1982-ben forgatott Szenvedélyek labirintusáig. Szenvedélyek labirintusa? Igen, talán e filmcím jellemzi leginkább hőseinek útvo­nalát, nyugtalan lelkűk, felizzó drámáik sorsvonalát. A szenvedélyek és a nemi identitás, a végzet és a véletlen egymásba kapaszkodó, jószerivel kibogozhatatlan kap­csolódásai jelennek meg filmjeinek feszült képsoraiban, kegyetlen őszinteséggel leplezve le az álszemérmet, a hazugságot, de mindig érzelemcentrikusan, már-már szentimentálisán. Frédéric Strauss, a kitűnő francia kriti­kus és szerkesztő kérdéseivel épp a legilletékesebbet, magát Pedro Almodóvart ostromolja tiszteletre méltó kitartással és lendülettel.

Next