Zlinszky János: Ius privatum. A római magánjog története (Osiris könyvtár - Jog, 1998)

Next