Halmos Károly et al. (szerk.): A felhalmozás míve. Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére (Budapest, 2009)

Next