Századvég Kiadó

„Hiszünk abban, hogy az inspiráló gondolat nem egy szűk elit kiváltságai közé tartozik, hanem a társadalom minél szélesebb rétegei számára nyújtható szellemi élmény.”

A Századvég Kiadó kezdetei egészen 1985-ig nyúlnak vissza, amikor megjelent a Századvég folyóirat legelső száma. A folyóiratból néhány év múlva létrejött az a Kiadó, amely az elmúlt három évtized alatt a társadalom- és politikatudomány egyik első számú hazai kiadójává vált.

A Századvég Kiadó a vele párhuzamosan létrejött Alapítvány keretein belül működik. Évről évre bővülő kínálatában hazai és külföldi szerzők munkái egyaránt megtalálhatók. Profilja elsősorban olyan hazai szerzők írásainak közlésére fókuszál, amely a hazai nyilvánosságban széles érdeklődésre tart számot a történet- és politikatudomány, valamint a szociológia és filozófia témakörében. A Kiadó fontosnak tartja megjelentetni olyan elméleti vagy nagyobb összefoglaló művek magyar változatát is, amelyekre aktuálisan nagy sajtófigyelem irányul. A közelmúlt és a jelen pillanatának megértéséhez, feldolgozásához kíván fogódzót kínálni. A Századvég Kiadó egy folyamatosan bővülő értékteremtő műhely, amelyben a magyar kultúra különböző szegmensei is központi szerepet játszanak: az egyes médiumok történetén, a színházon, mozin keresztül a gasztronómia területén át a szociográfiáig valamennyi területen hiánypótló munkákkal igyekszik gazdagítani a magyar könyvkiadás világát.

A Kiadó kínálatának színes palettája garancia arra, hogy az Olvasókat ösztönözze Magyarország jobb, pontosabb megértésére, megismerésére.

Saját könyvterjesztési hálózatunkkal a változó vásárlási igényeket is igyekszünk kiszolgálni. Könyveink e-book változatban is hozzáférhetők, hangoskönyvkínálatunk is folyamatosan bővül.

Könyvek

Abdesszamad, Belhadzs - Speidl Bianka: Migráció. Megtört élet, széttört társadalom

Fordító: Farkas Orsolya
Budapest, 2019
Szociológia

Abélés, Marc: Az állam antropológiája

Fordító: Dévényi Levente
Budapest, 2007
Politikatudomány

Albert Fruzsina - Dávid Beáta: Embert barátjáról. A barátság szociológiája

Budapest, 2007
Szociológia

Andorka Rudolf: Gyermek, család, történelem. Történeti demográfiai tanulmányok

Budapest, 2001
Szociológia

Antal Zsolt - Gazsó Tibor (szerk.): Magyar médiahelyzet

Budapest, 2005
Szociológia

Antal Zsolt et al.: Médiabefolyásolás - Az új kislexikon

Budapest, 2015
Politika - Politológia

Balogh László: Rendszerváltások és diktatúrák. Politikai-hatalmi viszonyok Kelet-Közép-Európában, 1944-1984

Budapest, 2004
Szociológia

Bartal Anna Mária: Nonprofit elméletek, modellek, trendek

Budapest, 2005
Közgazdaságtan

Barthel-Rúzsa Zsolt et al. (szerk.): Magyarország 2021. Társadalom, gazdaság és politika napjainkban

Budapest, 2021
Szociológia - Szociográfia

Baudet, Thierry: A határok jelentősége. A nemzetállam mint a képviseleti kormányzás és a jogállamiság alapfeltétele

Budapest, 2012
Politika - Politológia

Beck, Ulrich: A kockázat-társadalom. Út egy másik modernitásba

Fordító: Berényi Gábor et al.
Budapest, 2003
Szociológia

Békés Márton: Az amerikai neokonzervativizmus. Egy kisiklott ellenforradalom

Budapest, 2008
Politika - Politológia

Békés Márton: Az utolsó felkelés

Budapest, 2014
Irodalom

Bellamy, François-Xavier: A kisemmizettek avagy a tudásátadás nélkülözhetetlensége

Fordító: Király Béla
Budapest, 2022
Filozófia

Bellamy, François-Xavier: A maradandó. Hogyan léphetünk ki a rossz végtelenből?

Fordító: Király Béla
Budapest, 2021
Filozófia

Bod Péter Ákos: Gazdaságpolitikai döntések válságos időkben. A magyar eset (2008-2010)

Budapest, 2011
Politika - Politológia

Bódi Gábor: Versenyhelyzetben. A civil szervezetek forrásszerzési lehetőségei az Európai Unióban

Budapest, 2004
Társadalomtudomány

Bolkestein, Frits: Az angyal és a szörnyeteg

Budapest, 1996
Szociológia

Bozóki András: Politikai pluralizmus Magyarországon

Budapest, 2003
Politika - Politológia

Bozóki András et al.: Magyar politikusok arcképcsarnoka

Budapest, 1998
Politika - Politológia

Bruckner, Pascal: Csaknem tökéletes bűnös. A fehér bűnbak megteremtése

Fordító: Kisari Miklós
Budapest, 2021
Politika - Politológia

Bruckner, Pascal: Képzelt rasszizmus. Iszlamofóbia és bűntudat

Fordító: Görgényi Adél
Budapest, 2019
Politika - Politológia

Bukodi Erzsébet: Ki, mikor, kivel (nem) házasodik? Párválasztás Magyarországon

Budapest, 2004
Szociológia

Burgerné Gimes Anna: A közép-európai átalakuló országok gazdaságának és mezőazdaságának összehasonlító elemzése

Budapest, 2001
Gazdálkodás / Ökológiai gazdálkodás

Burke, Edmund: Fellebbezés az újaktól a régi whigekhez és más írások

Fordító: Katona László
Budapest, 2019
Politika - Politológia

Campbell, Bradley - Manning, Jason: Az áldozatkultúra sikertörténete. Mikroagressziók, védett helyek és az új kultúrharcok

Fordító: Pető Zoltán
Budapest, 2021
Szociológia

Cassen, Pierre: Hogyan lett a baloldal az iszlám szajhája?

Budapest, 2020
Politika - Politológia

Chesterton, G. K.: A józan ész nevében

Fordító: Görgényi Tamás
Budapest, 2019
Szociológia

Chesterton, G. K.: A Szökevény Kocsma

Fordító: Katona László
Budapest, 2019
Irodalom

Chesterton, G. K.: Mi a baj a világgal?

Fordító: Vági Barnabás
Budapest, 2021
Szociológia

Cieger András: Lónyay Menyhért. Szerepek - programok - konfliktusok

Budapest, 2007
Életrajz

Cieger András (szerk.): Hazádnak… A hazaszeretet nagy képeskönyve

Budapest, 2007
Művelődéstörténet

Cortés, Juan Donoso: Esszé a katolicizmusról, a liberalizmusról és a szocializmusról

Fordító: Csejtei Dezső
Budapest, 2022
Politika - Politológia

Csapody Tamás: Civil forgatókönyvek. Válogatott tanulmányok és publicisztikai írások (1983-2002)

Budapest, 2002
Politika - Politológia

Cseh-Szombathy László - Tóth Pál Péter (szerk.): Népesedés és népességpolitika

Budapest, 2001
Társadalomtudomány

Csejtei Dezső: Gómez Dávila -széljegyzetek és kommentek. Egy jobbos a balnak

Budapest, 2022
Politika - Politológia

Csicsery-Rónay István: Első életem

Budapest, 2002
Irodalom

Csicsery-Rónay István: Kitekintés: mi történt a világban?

Budapest, 2002
Történelem - Világ

Csicsery-Rónay István: Magyarország a második világháborúban

Budapest, 2001
Történelem - Magyar

Csicsery-Rónay István: Magyarország, az Európai Unió és a NATO

Budapest, 2000
Irodalom

Csicsery-Rónay István - Horváth János - Török Bálint: A demokrácia fellegvárának építői. Csicsery-Rónay István, Horváth János, Török Bálint írásaiból

Budapest, 2002
Politika - Politológia

Csicsery-Rónay István (szerk.): A harmadik magyar történelmi emigráció

Budapest, 2001
Történelem - Magyar

Csicsery-Rónay István (szerk.): Hám Tibor írásaiból

Budapest, 2001
Politika - Politológia

Csicsery-Rónay István (szerk.): Szombathelyi Ferenc

Budapest, 2002
Életrajz

Csizmadia Ervin: A Medgyessy-talány. A nemzeti középtől (a) végig

Budapest, 2004
Politika - Politológia

Csizmadia Ervin: A politika és az értelmiség. Pártok, agytrösztök, hálózatok

Budapest, 2003
Szociológia

Csizmadia Ervin: Diskurzus és diktatúra. A magyar értelmiség vitái Nyugat-Európáról a késő Kádár-rendszerben

Budapest, 2001
Szociológia

Csizmadia Ervin: Elképzeltek maguknak egy miniszterelnököt. Csizmadia Ervin interjúja Medgyessy Péterrel

Budapest, 2004
Politika - Politológia

Csizmadia Ervin: Két liberalizmus Magyarországon

Budapest, 1999
Politika - Politológia

Csizmadia Ervin: Politikatudomány és politikai elemzés

Budapest, 2008
Politika - Politológia

KBART